Agrarische Bedrijfsopvolging en Estateplanning

Hermus Notaris is lid van de verenigingen van Agrisch Specialisten in het Notariaat (VASN) en van EPN-estateplanning.

Dit agrarische lidmaatschap ligt in het verlengde van zijn afstudeervak Agrarisch Recht aan de Katholieke Universiteit Nijmegen. De onderwerpen pacht en landinrichting waren toen al aandachtsgebieden, welke werden verbreed door zijn ervaring als bedrijfsjurist bij Rabobank Nederland. Als Alumnus van de Radbouduniversiteit hebben we nauwe banden met de Academie. En die banden gebruiken we ook:

Het Nijmeegse specialisme Estateplanning wordt thans binnen het Notariskantoor in Son en Breugel gekoppeld met de oude hobby zodat een nieuw en uniek rechtsgebied ontstaat: Agrarische Bedrijfsopvolging en Estateplanning. Ook wordt aandacht besteed aan Duurzaamheid. Een belangrijk thema, dat door Niko Roorda op de kaart werd gezet. Juridisch gezien sluit dat weer naadloos aan bij: Testamentaire Tweetrapsmakingen die de mogelijkheid geven om vermogen in de familiesfeer door te geven. Over het graf heen regeren. Wie wil dat niet een beetje?

Bedrijfsoverdracht vergt een nauwkeurig proces. Daar is soms wel 10 jaar gewenning voor nodig. Intussen leren we u en uw familie goed kennen. We werken met het drie cirkel model: familie, bedrijf en eigendom. De overdrager zal zich geleidelijk aan terugtrekken en via een maatschap of besloten vennootschap economisch belang overdragen aan de opvolger. De opvolger moet denken aan continuïteit, terwijl er toch ook voldoende gelden nodig zijn voor het pensioen of lijfrente van de uittreder. Die belangen – ook de psychologische – kunnen uiteenlopen en moeten goed worden gekanaliseerd. We kijken naar ieders rol in de toekomst. Dat kan in een familieberaad en eventueel een familiestatuut.  De juridische documenten – testamenten, aandelenoverdrachten en overdracht van registergoed komen later. We laten u graag wennen aan de toekomstige situatie. Gebruik de fiscale vrijstellingen optimaal door maximaal te schenken. Hoe meer kinderen, en later neven en nichten in het bedrijf: zeggenschap moet eerlijk verdeeld zijn. Dat kan door certificering maar we moeten oppassen dat niemand zich buitengesloten voelt van zeggenschap. Ieder kind is verschillend en natuurlijk kan niet iedereen direkteur worden maar de uiteindelijke zeggenschap moet eerlijk verdeeld zijn. We werken aan een fair proces met behoud van de gezamenlijk gekozen familiewaarden. Voor de agrarische sector en met ervaring (en vele specifieke regelingen!) daarin opgedaan ook voor het midden en klein bedrijf. Een dankbare oplossing met de menselijke maat.

 

Tijdig naar uw familienotaris: Hermus Notaris

 

Lid van EPN en VASN.