Estate planning

Successierechten kunnen behoorlijk oplopen. Hoe draagt u een zorgvuldig opgebouwd vermogen fiscaal zo voordelig mogelijk over? Estateplanning voorziet in een oplossing op maat, met gevoel voor emotionele aspecten. Voor uw levensparner, kinderen, kleinkinderen, eigen huis of eigen bedrijf.

De term Estateplanning is ongeveer in 1993 ontstaan. Prof. Van Mourik(Bundel: Recht met sfeer blz. 499) legde de associatie met een Zuid-Afrikaans wijngebied: daar heb je Estate-Wine! Nader beschouwd gaat het om een integratie van allerlei notariële rechtsgebieden: je krijgt daarbij te maken met Erfrecht, huwelijksvermogensrecht en ook vennootschapsrecht en speciaal ook de aangrenzende fiscale zaken. “Financiële stervensbegeleiding” noemde hij dat en dat is niet voor niets: kleinkinderen krijgen loont: een kind en kleinkind heeft vanaf 1-1-2010 een erfrechtelijke vrijstelling van € 19.000. Geef ze een belastingvrij legaat, van opa en van oma! Want: zoals van Mourik het zegt: “de pastoor is tenslotte op de terugtocht”.

De internationale aspecten van Estateplanning  (België, Oostenrijk, Frankrijk,  Duitsland en Spanje) hebben onze bijzondere belangstelling. Ook daar zijn mooie oplossingen voor. Die liggen op het gebied van holografische testamenten, vruchtgebruikconstructies, het oprichten van een rechtstpersoon (zoals een SCI in Frankrijk of een KG (samen met uw kinderen) in Oostenrijk) en verblijvensbedingen in huwelijkse voorwaarden. De Nederbelgen worden bij ons met open handen ontvangen. Estateplanning verschilt per land en vergt goede afstemming met ons recht. Komt u maar langs! Wij genieten daarvan. Want: u spaart toch voor uw kinderen en kleinkinderen?! Mocht u in Frankrijk, België of Oostenrijk onroerend goed aankopen, dan begeleiden we dat traject voor u en uw kinderen. We hebben productlijnen ontwikkeld op dat gebied. De volgende generatie vaart er wel bij. Kijkt u even vooraf op: http://www.successions-europe.eu/nl/home

Voor de liefhebbers van vruchtgebruiktestamenten hebben we groot nieuws: dat is het fiscale optimum. Lees bij actualiteiten.

Gecertificeerd (EPN) Estateplanner en dorpsnotaris! Advies en akte in een.  Dat maakt het verschil. U bespaart veel externe advieskosten door direkt met een EPN-gecertificeerd notaris te spreken. Dan hebt u immers geen externe adviseur nodig. Bij ons zit u goed omdat wij het beste van twee werelden combineren:

Notaris Hermus is naast zijn toelating tot de vereniging van in Estateplanning gespecialiseerde notarissen (EPN) ook lid van het Register Estateplanners (REP): een forum van alle gecertificeerde financiële specialisten op dit vakgebied ook buiten het notariaat. Als enige in de regio. Tel uit uw winst!

Doe de check op: www.gaeensnawatjenalaat.nl en bel of mail ons voor een afspraak!

Kijk bij “wij” en vervolgens onder specialisme!

Download folder erfrecht

De nieuwe brochure over erfrecht is nu direct te downloaden door hieronder op de link te klikken.

brochure-Erfrecht-webversie2010

Goed beschouwd kennen we de volgende ontwikkelingscycli:

1. jong gezin – starters – huurwoning – spaargeld  (erfrechtelijk reageren we hierop met de (quasi) wettelijke verdeling.

2. jong gezin – hypotheek – eigen woning – spaargeld (met als erfrechtelijke oplossing de (quasi) wettelijke verdeling of tweetrapsmaking.

3. vitale zestiger  – woning afgelost – spaargeld (luxeprobleem!) – de tweetrapsmaking met legaten aan kleinkinderen.

4. ondernemenden – woning  – tweede woning – spaargeld – het combinatietestament met vruchtgebruikvariant.

5. gevierd ondernemer – vrijstaande woning  afgelost – tweede woning – bootje – spaargeld – vermogende particulierentestament met vruchtgebruik en legaten kleinkinderen.

6. gepensioneerd (groot) ondernemer en leidinggevend manager binnen groot concern -  vrijstaande afgeloste villa – chalet in buitenland – bootje – spaargeld – aandelenportefeuille voor pensioen. Maatwerkoplossing – met buitenlandse estateplanningsvarianten. Combinatietestamenten met tweetrapslegaten en meertrapselementen. Vermogen in de bloedlijn houden.

Iedere stap kost kruim en heeft zijn eigen beslommeringen. Vooral naar stap 2 voor de jonge ambitieuze particulier als naar stap 5 voor de ondernemer kosten veel energie en kopzorgen en hebben daardoor onze bijzondere sympathie. Vermogensopbouw gaat immers in den beginne gepaard met lenen voor huis en bedrijf. Dat gaat goed zolang de inkomensstroom op gang blijft en de overheid de hypotheekrente (tot een bepaalde norm zoals toch tenmindse 300.000 Euro) gedurende de looptijd van de hypotheek van 30 jaren blijft subsidiëren.

Bij einde carriëre kan het bedrijf worden verkocht en worden gecasht. Soms is het tij minder gunstig en worden door gebrek aan tijdelijke liquiteiten vermogensbestanddelen – al dan niet noodzakelijk – te gelde gemaakt.

Op alle momenten in het leven kunnen we u adviseren met oplossingen op maat. Het Hermus stappenplan is een uitdaging op maat!