Hermus Academie

Hermus Academie (op maandag en donderdag). Wetenschappelijke ondersteuning vanuit studio Lieshout.

Binnen de activiteit Hermus Academie beoogt notaris Hermus (voormalig universitair docent aan de Vrije Universiteit Amsterdam) het wetenschappelijk gehalte van zijn producten te verhogen. Ook wordt uiting gegeven aan de belangstelling voor het internationale recht en grensoverschrijdend rechtsverkeer. Internationale Estateplanning (de nieuwe Europese Erfrechtverordening met de Europese verklaring van erfrecht gaat op 17 augustus  2015 in) en het verwerven van eigendom in het buitenland komen steeds meer voor. Door kritisch te kijken naar producten in het kader van de wijzigende wetgeving en actualiteit en daarop met creativiteit en vernieuwing te reageren dragen wij bij aan een oplossing op maat en is er sprake van kruisbestuiving tussen wetenschap en ambacht. Die kennis delen we graag met u door onze bibliotheek open te stellen voor iedereen en de kennisbank BRON op verzoek en onder regie van ons ter beschikking te stellen bij het zoeken naar een maatwerkoplossing. Wij schrijven graag een gedegen onderbouwd advies voor uw estateplanning, fusiegezin of huwelijkse voorwaarden. Vervolgens bespreken we dat met u en leggen het resultaat vast in een mooie akte, onderbouwd door schetsen en cijfervoorbeelden. Dat sluit dus naadloos aan bij onze samenwerking met Universiteiten en Hogescholen en waar nodig met de politiek om onze meningen door te leiden naar “Den Haag”. Ook voor lezingen en het verzorgen van powerpointpresentaties kunt u bij ons terecht. Wij brengen de kennis zo naar de mensen toe.

Recent verdiepten we ons in het onderwerp pensioenverdeling na echtscheiding of het verbreken van de relatie. Het onderscheid tussen ouderdomspensioen, (partner)nabestaandenpensioen. Er zijn grote verschillen tussen gehuwden en samenlevers. De looptijd van de pensioenopbouw ten behoeve van verschillende partners kwam aan bod. Conversie, waarbij de partner een eigen recht krijgt afhankelijk van zijn/haar eigen leven en de afstand van een pensioen door een partner ten behoeve van een andere partner. Door uitruil kunt u een tweede partner toch nog iets extra’s meegeven na uw overlijden. En wat te doen met een buitenlands pensioen?

Leren en werken, een leven lang! Ook door samen te werken met onderwijsinstellingen.

Notaris Hermus besloot aan het begin van de zomer 2009 zijn sinds enige jaren bestaande samenwerking met opleidingsinstituten vorm te geven in een nieuw eigen concept. Het sluit aan bij de wens van jonge medewerkers om goed beslagen ten ijs te komen in hun toekomstige nieuwe werkomgeving. Notaris Hermus (oud universitair docent) biedt een mooie kans aan: afronding van de opleiding en een combinatie met een leer-werktraject. Dat geeft ons tevens de mogelijkheid om de verwachte groei vorm te geven. Samen investeren met vertrouwen in de toekomst. In 2014 werkten we dat uit tot een vast item: iedere donderdag tot 20:00 (of een lezing daarna): Hermus Academie. Welkom in onze bibliotheek.

De Hermus Academie: bel voor uw vereniging voor een lezing over actualiteiten of bezoek onze bibliotheek. Studenten begeleiden we bij hun afstudeeronderwerp en geven we een kans zich te ontplooien. Kennis en studie staan bij ons hoog in het vaandel:  Hermus Academie: iedere maandag op afspraak en donderdag geopend tot 20:00 uur.

De notaris staat vanouds op het kruispunt van wegen op juridisch en fiscaal gebied: We hebben een heel mooi vak dat we speciaal voor u en voor ons als hobby en vakmensen goed bij willen houden en daar mogen we trots op zijn. Onze site toont onze sociaal-maatschappelijke inslag en vakbetrokkenheid.

Binnen ons vak specialiseerden we ons gaandeweg tot gecerticifeerd Estateplanner (Estateplanning – EPN) en binnen het Huwelijksvermogensrecht voor Nederland maar ook internationaal. Dat brengen we in bij ieder gesprek! Zomaar spontaan omdat we ons vak zo boeiend vinden en dat willen we graag met u delen. We genieten van onderwijs en het overbreng en van kennis. We brachten al drie scripties in een mooie uitgave uit. Een daarvan vond zijn weg in de politiek en is voor de wetenschap een aandachtspunt: De rol van de notaris en kantonrechter in het erfrecht. Maar ook op het gebied van Estateplanning, erfpacht en vruchtgebruik. Productontwikkeling en een kritische blik gaan bij ons dus hand in hand.

In 2014 en 2015 hebben we als onderwijstool: de economische crisis en huwelijkse voorwaarden. Lees onze bijdrage aan het nieuwe wetsontwerp (afschaffing van de wettelijke gemeenschap van goederen) 33987 en ons voorstel voor een wijziging van de faillissementswet in het februarinummer van het Tijdschrift voor echtscheidingsrecht EB 2015. Onze argumenten zijn overgenomen bij de Kamerbehandeling van het wetsvoorstel (nummer 7).

26 maart – lezing Hermus Notaris voor de ondernemersvereniging LIMO: “waarom Huwelijkse voorwaarden een schijnzekerheid bieden bij een economische crisis – dus allemaal de B.V. in!” De presentatie kunt u hier downloaden. Hermus Notaris Limo 2014 Die herhalen we op 14 juni a.s. bij het Hermus Notaris Moorees Tennistoernooi 2014. Of  voor uw vereniging of serviceclub als u dat wilt.

We zijn heel kritisch tegenover het Amsterdams verrekenbeding en ontwikkelden daarom inmiddels diverse andere varianten: van de Hermus Academie.  Die varianten werken wel want anders komt u later van een koude kermis thuis.

Missie en werkwijze:

Goede mensen voor wie leren een feest is, zijn bij ons altijd welkom. We hebben een jong en ambitieus team, dat gecoached wordt door ervaren juristen. Een scriptie schrijven tijdens uw verblijf of het kantoor wordt aangemoedigd. Dat zet het merk Hermus Notaris verder “op de kaart” en geeft ons de kans de wetenschap mee te dienen. Wij betalen het uitgeven van de scriptie en voeren hem op in de reeks: Hermus Academy.

Wij bieden kansen voor kandidaat-notarissen, hbo-juristen en andere notariële medewerkers. De formule is uniek en we hebben er al goede ervaringen mee: een half jaar voor het einde van uw studie – de periode dat u nog enkele tentamens en een scriptie schrijft – neemt u contact op met Hermus notaris Son. Hij biedt u na gebleken belangstelling en geschiktheid dan een jaarcontract op oproepbasis gedurende de tijden die u en ons schikken. Gedurende dat jaar rondt u uw opleiding af en begeleiden we u in een beroepsstage tot aankomend kandidaat-notaris, notarieel jurist of registernotarisklerk. Dat geeft u de mogelijkheid om straks goed beslagen ten ijs te komen, nu een mooie scriptie te schrijven en ervaring op te doen. Hermus Notaris Son is een erkend leerbedrijf, aangesloten bij Ecabo (www.ecabo.nl) doch ontwikkelt zich thans met succes door tot official partner van Fontys Avans met haar nieuwe HBO opleidingen op ons (fiscaal-)juridisch vakgebied en de Universiteiten. Een logisch vervolg op de bevlogenheid van notaris Hermus als universitair docent.

Toekomstige “aktenmakers” die een kei zijn om de beschikkingsbevoegdheid van personen te herkennen zijn zeer welkom. Het onderkennen van de beschikkingsbevoegdheid, de preciese situering van de percelen en de herkomst daarvan alsmede het doorgronden van kettingbedingen en erfdienstbaarheden vergen een flinke dosis “speurzin”. Puzzelen is de kern van het onderdeel: registergoed. Dat wordt nog betaald ook! En u kunt dan prima samenwerken met de bestaande jurist(en) en notariële medewerkster registergoed. Voor de echte puzzelaars wordt resultaat extra beloond. Het resultaat – rechtszekerheid – telt voor ons immers zwaar. En de notaris is daar uiterst kritisch op. Dat kan ook niet anders.

Voor wederzijdse uitwisseling van (kandidaat-)notarissen van ons  kantoor met andere kantoren voor waarnemingen, boedelbesprekingen, tijdrovende opdrachten als een executele  zijn we graag in.  Goede mensen zijn hier altijd welkom.  Ik verwijs hiervoor naar de discussie groep op Linked-in en mijn bijdrage daaraan op 3 januari 2013. Samen komen we immers sterker uit de crisis!

Via het scherm “contact” kunt u meer van zich laten horen, zowel voor een vraag, een sollicitatie of een tip uwerzijds.

Ook stageplaatsen voor secretaresses en juridisch medewerkers/juristen in opleiding (ROC-Fontys) zijn bespreekbaar.

Wij werken samen met Please. (www.please.nl). Dat biedt de medewerkers van ons kantoor de professionaliteit en secundaire voorwaarden van een grote organisatie. Zo zijn we “groot” met een menselijke maat! Uw pensioen, verzekeringen, fietsplan en pc-aanschaf (met kortingen) zijn dan anders dan een notariskantoor zelf kan bieden, in meer dan goede handen. En over een opleidingsplan maken we goede afspraken. Dat is in ons beider belang. De button www.please.nl  geeft veel informatie. Ze geeft toegang tot onze “externe” personeelsafdeling en uw digitale personeelsdossier. En voor de durvers: zzp-samenwerking gaat ook uitstekend, zo is bewezen.

Jong talent en Hermus Notaris: die koppeling vindt u bij een sponsoring van het voetbalteam Eli2 (RKVV Eli) te Lieshout. Op 4 februari werden de voetbaltassen aan het team en publiek gepresenteerd. Zoals een akte als notarieel eindproduct het doel en evenwichtige eindproduct vormt van een belangenbehartiging van partijen, zo vormt een topprestatie de kern van een samenwerking van een jong team dat op weg is naar de top.