Sponsoring en nevenfuncties

Sponsoring-partnerships:

Muziek en Theater: Het promoten van het Open Luchttheater Mariahout, de Gilden Sint Catharina en Sint Servatius met ontwerpakten voor verenigingsactiviteiten en advies,  de Gildenfeesten, het mega spectakel: Wish-outdoor in Laarbeek (www.wishevents.nl),  de Harmonie Sint Caecilia te Lieshout (www.harmonie-lieshout.nl) met haar Sounds of Caecilia en het 135 jarig Jubileum met zustervereniging Dotternhausen – dat zijn onze speerpunten van culturele expressies voor 2009, 2010 en 2011. Dat geldt ook voor ons als Flyersponsor voor Dorpshuis Tejater Lieshout en het Vestzak Theater Son. De Atelierroute Son en Breugel dragen we een warm hart toe. Wij begeleiden de juridische ontwikkelingen van deze initiatieven en fusies binnen plaatselijke gemeenschappen. We zijn een graaggeziene gast bij deze geweldige culturele evenenenten in de regio. Fijn dat de organisatoren dat ook waarderen. Sponsoring van cultuur en relatiemarketing zijn een vanzelfsprekendheid voor ons. Proficiat met jullie successen en succes voor de toekomst!

Orkest Sonore  en De Krutjesgatseliederentafel mogen zich steeds verheugen in onze belangstelling. De plaatselijke bibliotheken beschouwen ons ook als vriend. Januari is de notarismaand.

Sport: Op sportief gebied hebben wij als shirt- en doeksponsor sympathie voor Tennisvereniging De Raam Lieshout, voetbalvereniging Eli met onze tassensponsoring van de selectie, de avondvierdaagse van de Scouting Margaretha Sint Clair in Son en Breugel en dameskorfbalvereniging “Corridor” in Breugel (opstalrechten en jaarlijkse loterij). Het HTC tennistoernooi wordt ook door ons gesteund.

Cultuur en maatschappij – sponsoring in natura: De plaatselijke Gilden van Son en Breugel en Lieshout,  de bonden van ouderen (KBO’s), carnavalsverenigingen en plaatselijke initiatieven – Breugels Festijn, Ons Dorp Live, Pret, Kunstroute, Wish Events, Activiteiten De Vloed – alsmede en steunstichtingen voor humanitaire hulp in het buitenland (zoals Talent, Camino Especial, Katatura en vele andere) kunnen altijd rekenen op gratis notariële ondersteuning. Zo draagt Hermus Notaris Son als sponsor in natura zijn steentje bij aan een leefbare en maakbare samenleving. Ijsfeest Son en Breugel alsmede de Stichting Bijna Thuis Huis steunden we graag bij de oprichting. Deze laatste ook bij het maken van lijfrenteschenkingen.

Bestuursfuncties:

Notaris mr M.C.J.M. Hermus vervult een onbetaalde functie als: voorzitter van de Stichting Mijn Lieshout-Mijn Mariahout (publicaties); commissaris van de Harmonie Sint-Caecilia te Lieshout; adviseur van de Stichting Talent (Talent Foundation) te Son en Breugel; promotor van het Open Luchttheater Mariahout, adviseur van de Stichting Jan Merkelbachcollectie te Lieshout; bestuurslid van het Solidariteitsfonds Laarbeek; secretaris van ‘t Lieshouts Dispuut Moorees; oud-jurylid van de Ondernemersverkiezing te Son en Breugel. Lid van de raadvan aanbeveling van de Kringgildedag 2009 van het St-Catharinagilde.

Hermus Notaris: al 10 jaar midden in de samenleving.