Publicaties

Drieluik beperkte gemeenschap van goederen

In 2015,2016 en in 2017 verschenen een drietal artikelen van mr M.C.J.M. Hermus over het nieuwe wetsvoorstel Beperking gemeenschap van goederen en wijziging van de Faillissementswet. Hermus bepleit alle aanbrengsten privé te doen zijn en een faillissement te beperken tot de helft van de gemeenschap van goederen en doet daarin aanpassingsvoorstellen. De publicaties vindt u hieronder:

1-Huwelijksvermogen in faillissementsituaties – Hermus EB 2015,12

2-De beperking van de gemeenschap en faillissement Een cosmetische spoedoperatie met fatale gevolgen – Hermus EB 2016,54_pdf

3-EB 2017,3 Tijdschrift voor scheidingsrecht Voortgang wetsvoorstel 33 987 inzake beperking gemeenschap en

Lifestyle Magzine Digm

Hermus Notaris werkte mee aan een presentatie van het kantoor in het nieuwe lifestyleblad Digm, dat bij exclusieve restaurants en communicatiepunten in Zuid-Oost Brabant aanwezig is. Aan de publicatie werken mee: Mijn Eigen Haard.nl en de kunstenaars van de Atelierroute. Die exposeren in ‘tNotarieel. Law is an art. De kunst is verstand en gevoel in evenwicht te brengen.

Nieuws

Hermus Notaris kwam in 2007  in de plaatselijke media (De Laarbeeker) wegens een dienst aan de gemeenschap inzake de overdracht van het eeuwenoude Lieshoutse “Gildenzilver” (sinds 1420) door schenkers aan het inmiddels heropgerichte Sint Servatiusgilde te Lieshout. De schenking was een zogenaamde herroepelijke tweetrapsschenking onder privatieve last. Een mond vol. Maar de schenkers wilden nu eenmaal dat gegarandeerd zou worden, dat het culturele erfgoed door tussenkomst van een stichting “De stichting Beheer Jan Merkelbachcollectie” voor het nageslacht bewaard zou blijven. Notaris Hermus bood die zekerheid. Hij beleef aan maatschappelijke dienstverlening heel veel plezier. Een blijk van bewustheid van de maatschappelijke functie die notaris Hermus bekleedt in de plaatselijke gemeenschappen in het groene Brabant.

Boek  ”Mijn Lieshout-Mijn Mariahout”.

Notaris Hermus nam het initiatief en werkte binnen  een stichting en met medewerking van de Sonse jourmalist en auteur Jan Burgers aan een boek over Lieshout-Mariahout. Vooral de laatste 30 jaren van de periode: Burgemeester Van Hout komen aan bod. De opbrengst komt toe aan het Solidariteitsfonds in Laarbeek. Het boek is prominent uitgereikt in een feestelijke zitting in Het Dorpshuis te Lieshout op 28 oktober j.l. met een interessant Brabants tintje. De “wortels”, daar gaat het immers om en dat merken we als gedreven dorpsnotariskantoor heel duidelijk. Over de feestelijke presentatie:

Veilingen en loterijen Voor de betrokkenheid bij de jaarlijkse goederen- en dienstenveiling (Oase, De Krutjesrapers en SBC)  en de jaarlijkse instrumentenveiling van de harmonie alsmede de verkiezing van de ondernemer van het jaar en de loterijen van de korfbalvereniging wordt eveneens verwezen naar de plaatselijke publicaties.

Estateplanning Daarnaast zijn in het recente verleden in Forum een aantal artikelen verschenen rond de specialismen: vermogensoverdracht aan kinderen en estateplanning. Het fiscale erfrecht is de speerpunt voor Son en Breugel en de omgeving van notaris Hermus.

Wetenschap  en onderwijsEerder was notaris Hermus universitair docent erfrecht, successierecht en Estateplanning aan de Vrije Universiteit van Amsterdam. In dat kader bundelde hij fiscale arresten, schreef in het maandblad De Notarisklerk over de boedelbehandeling en gaf cursussen over de boedelpraktijk.In zijn periode als bedrijfsjurist bij de Rabobank organisatie publiceerde hij in het blad Bank- en Effectenbedrijf over “zekerheidseigendom”, werd geinterviewd door FEM over failliete boedels, en schreef in het Nederlands Juristenblad over Factoring, alsmede in het Tijdschrift voor Insolventierecht een boekbespreking van het proefschrift over factoring (financiering met als zekerheid handelsdebiteuren) van Dr. Jeannette Beuving van diezelfde Vrije Universiteit.

Ondernemen en notariaat

Het ondernemersbloed kruipt waar het niet gaan kan. En daar waar notaris Hermus eerst zijn diensten verleende in de adviserende sfeer aan banken en door haar gefinancierde ondernemingen; Thans (sinds 2001) en met een inmiddels ruim 20 jarige ervaring in het notariaat) is hij zelfstandig notaris in Son en Breugel, met een knipoog naar het midden- en kleinbedrijf. Inmiddels is hij gelieerd met een (overigens ook zelfstandig) collegakantoor in de naastgelegen regio Helmond.