openingstijden: advies ontmoeten internet

Offertes vraagt u direkt aan via ons internetlabel:  www.huismerknotaris.nl. Zij worden 24-7 beantwoord. 

Bereikbaarheid en werkplanning

Onze weekindeling globaal: spreekuur na afspraak. Telefoon tijdens kantooruren, bij voorkeur di-vr 10:00-13:00, waarna vrije inloop aan de balie

maandag:  Hermus Estateplanning Academy: voor maatwerkadvies en productontwikkeling (mede vanuit onze thuis-studio te Lieshout).

dinsdag tm donderdag: 14:00-17:00 vrije inloop in bibliotheek voor uw studie, afgeven documenten en maken van afspraken

vrijdag: Hermus Estateplanning Academy: voor maatwerkadvies en op afspraak.

Offertes: 

Onze prijsstelling is gebaseerd op vraagstelling en communicatie via de mail. Documenten ontvangen we echter graag per gewone post. Ook van makelaars en intermediairs. Dat spaart ons veel administratieve tijd in uw voordeel en garandeert dus aan u een concurrerende offerteprijs.

Vraag ook dan tevoren een offerte op:  www.huismerknotaris.nl. Die wordt on-line behandeld. Opdrachten kunnen ook worden aangeleverd via de mail. Die wordt gelezen, maar per gepland dossier behandeld.

Welkom in onze Bibliotheek – moderne multimedia staan u ter beschikking.

Voor een eigen oriëntatie, als u gezellig wat wilt studeren of  bij ons wat wilt telewerken loopt u binnen in de middag. De koffie staat voor u klaar. Ook nemen we dan graag wat documenten van u aan. We hanteren de menselijke maat, maar: neemt u gerust ook uw i-pad of smartphone mee! Onze hobby staat u ten dienste. Zo zien wij dat bij Hermus Notaris.

De telefoon – behoudens voor digitale communicatie – raakt in onbruik. Dat geeft mogelijkheden om efficiënt te werken en daaraan hebben wij ons aangepast. Hermus Notaris: altijd on-line. Voor de hele regio Eindhoven

Veel gestelde vragen worden al beantwoord op die website en in de kolom hiernaast. (FAQ).

Koop de boeken, executele, AWBZ, samenlevingscontract, het levenstestament en de familiebank. En lees de rubrieken hiernaast.

Hermus Notaris Son en Breugel
Wilhelminalaan 1a/b
Son en Breugel

We zijn graag uw familienotaris en verdelen onze tijd dan ook over verschillende blokken: advies en wetenschap, maatwerk, efficiënte standaarden en internet. Hermus Notaris en Huismerknotaris.nl  Twee duidelijke labels: maatwerk en internet.

Akten en adviesgesprekken plannen we samen met u in. Let op onze vakantieplanning. Die loopt vaak parallel aan de schoolvakanties. Zo passen wij ons aan u aan.

Hieronder vindt u wat steekwoorden over wat er dagelijks zoal bij ons gebeurt:

 

Uw vragen – onze uitdaging                           Uw ambachtsman op juridisch terrein

minicollege op donderdavond                                          gemeenschap van vruchten en inkomsten

Overpad                                                    De kracht van vruchtgebruik

Oplossen                                                         Erfpacht                  Hermus Academie

Mandeligheid               Toestemming                Vergoedingsrechten

 

Erfdienstbaarheden                    Lezingen                                                                Onteigening

 

Overbouw                                            puzzelen                    PowerPoint presentaties

 

Uitmeten          gedeeltelijke percelen

 

scriptie begeleiden                                                 leer werktrajecten

 

Eigen inbreng                          vergoedingsrechten                              hypotheekrente

 

Beleggingsleer                                     eigen woning               kinderen

 

Relatievermogensrecht                                                Eigen bedrijf                Belgische stelsel

 

Coöperatie                                           Nederlands koopmanschap

Commanditaire vennootschap

 

Huis op naam kind of partner               Huwelijkse voorwaarden                       Vaststellen

 

Begeleiden                               Keuzes durven maken                          coachen

 

Problemen  oplossen                            Meedenken

 

Clausule privé                          schenken en kwijtschelden                   Bewind en curatele

 

Kantonrechter              Minderjarigenboedel                            Legitieme portie

 

Echtscheiding                                      Boedelbeschrijving

 

Verdelen                      turbo verdeling                        Vermogensoverheveling

 

Tweetrapsmaking                                 legaten contante waarde aan kleinkinderen

 

Oprenten kindsdelen                Belastingbesparing                   Testament

 

 

Puzzelt u mee?                                   mooie dingen maken is ons idee.

Hermus Notaris Son                 een wijde blik

 

            Volg www.notarissonenbreugel.nl                               Twitter: HermusNotaris