Kantoor nieuws

21 november 2015 - Onroerend goedverkeer weer een belangrijke peiler in Sonse notariaat: Hermus notaris: Huismerknotaris in de regio Eindhoven. Advies en akte in één. Gewoon goed.
Sinds 2010 de nieuwe Wet op de erfbelasting in werking ging, was ons specialisme Estateplanning een belangrijke peiler binnen het Sonse notariaat. Advies en akte in één bij het EPN-notariaat in Son en Breugel, mede vanuit studio Lieshout: Hermus Academie. We combineerden die kennis echter met het oplossen van problemen in de onroerend goed markt. Onroerend goed ging voor ons als gespecialiseerde notaris de laatste jaren vaak gepaard met het oplossen van onderwatersituaties, faillissementen en – door de vergrijzende bevolking: bewind, executele en samenwerking met de kantonrechter. Dat waren boeiende tijden. Wij zijn – als ook afkomstig uit de bankpraktijk – goed in die begeleiding. Het ziet er nu naar uit, dat ook het reguliere onroerend goed verkeer in de regio Eindhoven goed op de rit gaat komen. Het is weer tijd voor initiatieven van starters en doorstarters. Het onroerend goedverkeer is vanaf nu zoals van ouds weer de grootste tak van sport in het Sonse notariaat: we werken immers voor de hele regio. Son en Breugel: vanouds een kruispunt van wegen. Dat was 100 jaar geleden al zo!
3 september 2015 – Hermus Notaris Zelfstandig en sociaal.
Ondanks schaalvergroting in de regio waarbij enkele mega-notariaten gaan ontstaan met soms 3 of 4 vestigingen (veelal gedwongen door opvolgings- of balansproblematieken) houden wij vast aan onze eigen persoonlijke en juridische kracht van binnenuit. Wij zijn een familiepersonenvennootschap met echte kenniswerkers, hobbyisten in het vak en allen voorzien van een academische- of bachelortitel. Daar vindt u onze continuiteit als dorpsnotariaat met een specialistische knipoog naar de regio. We geloven in de ambachtelijke kracht van het midden en kleinbedrijf en bepalen zelf hoeveel maatwerk een product kan krijgen, zodanig dat we er zelf pas tevreden over zijn. Studie en productonwikkeling loopt bij ons- ook in vrije tijd dus onbetaald – voor op de mega-kantoren, omdat we direkt kunnen reageren op komende wetgeving, soms – gedreven door een gesignaleerde sociale wantoestand – door interventie naar de politiek, zoals bij onze bijdrage aan het wetenschappelijk debat in de Tweede Kamer, die op 22, 23 en 24 september plaatsheeft rond de behandeling van het Nieuwe Huwelijksvermogensrecht. Dat passen wij overigens al lang toe in onze mooie huwelijkse voorwaarden op maat. Onze banden met de wetenschap zijn vanouds al heel sterk. Bij ons krijgt u maatwerk voor de prijs van minder. Waar een klein en  ambachtelijk kantoor groot kan zijn! Trots zijn we op onze recente  kwalificatie van het Bureau Financieel Toezicht, te mogen behoren tot het 1/4 deel van de Nederlandse notariskantoren dat een vrijstelling heeft voor de driemaandelijkse accountants-samenstellingsverklaring. Ambachtelijk is degelijk en hoeft niet duur te zijn.

Vakantie was voor ons ook: het toepassen van het Belgische recht in huwelijkse voorwaarden, het passeren van een akte van huwelijkse voorwaarden (zelfs na indiening van het echtscheidingsverzoek) en een opschortende verdeling  in moeilijke echtscheidingssituaties,  het Vormerken van een koopakte naar Duits voorbeeld, het oprichten van een Commanditaire vennootschap volgens Oostenrijks idee  of een Societé Immobiliere voor Frankrijk om vererving en estateplanning te vergemakkelijken.  Het (gewijzigde) Turkse huwelijksvermogensrecht kwam ook al op ons pad dezer dagen! Het is gebaseerd op het mooie Zwitserse systeem. Daar kan Nederland nog van leren. En we stoomden ons klaar voor de Europese Erfrechtverordening die zojuist is ingegaan. Dat is toch puur genieten deze zomer bij Hermus Notaris en dat stralen we dan ook uit!

In de zomerperiode werkten wij ook verder binnen Hermus Academie: productontwikkeling en literatuur. Onze focus: actualiteiten Familie-vermogensrecht en buitenlands recht. Zie voor de speerpunten hieronder! Vooral het nieuwe huwelijksvermogensrecht heeft onze aandacht en we streven naar een sociaal maatschappelijke afwikkeling van faillissementssituaties in tijden van crisis. Met succes! Hoewel alle PE punten al lang binnen zijn, nemen we dit najaar nog deel aan het KNB-Jaarcongres over digitalisering van het notariaat, een zestal webinars van Prof. mr Freek Schols over erfrecht en familievermogensrecht en de Actualiteitencursus Familievermogensrecht van Prof mr André Nuijtinck. Ook de invervisies Agrarisch recht, Estateplanning en het collegiaal overleg estateplanners staan op ons programma. Dat alles passen we toe in de advisering en onze producten.

 21 april 2015: Hermus Notaris op Startersevent van Rabobank Het Groenewoud Zuid.

Ter gelegenheid van het Startersevent voor jonge ondernemers lanceerden wij een presentatiemap met onderstaande documenten:

Wij leggen u graag uit wat het risico is voor jonge ondernemers en het huwen al dan niet onder huwelijkse voorwaarden: let op: Huwelijkse voorwaarden bieden schijnzekerheid: een samenlevingsovereenkomst maar zeker een flex-bv bieden meer zekerheid voor uw partner.

- Beursflyer met uitleg over het probleem  STARTERSEVENT 2015

- Artikel: huwelijksvermogen in faillissementsituaties 106651A-703E-87354E-198C-95C-F-C-E-1C-E-5_pdf

- Presentatie: REP en Rabo symposium 2015 Hermus Notaris REP 2015

Onderstaand leest u ook meer over wat u zou kunnen gebeuren bij een economische crisis. Wij vroegen aandacht bij de politiek om de problemen op te lossen. Bij het REP symposium over het nieuwe huwelijksvermogensrecht (de algehele wettelijke gemeenschap gaat volgens een nieuw wetsontwerp – nummer 33987 verdwijnen) gaven we een aanzet voor een wijziging van het wetsontwerp. Mocht dat alles niet in goede banen worden geleid: dan richt u snel een flex BV op. We nemen het graag met u door. Dus ondernemers: maakt u snel een afspraak. En een samenlevingsovereenkomst en passende huwelijkse voorwaarden zijn altijd een must. Kijkt u hiernaast ook bij: flex B.V.

31 oktober 2014 Notaris Hermus vraagt aandacht voor problematische schuldensituaties.

Na de presentatie van Emile Roemer in het Jo van Dijkhof te Nuenen over de zorgwetgeving vroeg Notaris Hermus  aandacht van fractievoorzitter Emile Roemer en via hem bij Michiel van Nispen voor de problematische schuldensituaties en zelfs risico’s voor de niet in gemeenschap van goederen gehuwde echtgenoot van mensen die in de problemen zijn gekomen. Na de contacten met oud dorpsgenoot Jan de Wit over de positie van de minderjarige in het erfrecht is dus nu de schuldenproblematiek punt van aandacht voor notaris Hermus die in zijn dagelijks werk veel wordt geconfronteerd met huizen onder water en faillissementssituaties. Vooral het artikel 61 Faillissementswet dat de echtgenoot van de schuldenaar  (ondanks huwelijkse voorwaarden)  in de problemen kan brengen heeft zijn aandacht. Hermus pleit er dan ook voor om – hoewel er plannen zijn voor wetswijziging en er een overnamerecht van de woning aan komt, de politiek er nu al bij rechters commissarissen en curatoren op te wijzen dat het billijk zou zijn de komende betere bescherming voor een echtgenoot,  uit coulance nu al toe te passen op bestaande schuldensituaties. Met name het overnamerecht van de woning – om uithuiszetting en kapitaalvernieting te voorkomen zou onmiddellijk moeten kunnen worden toegepast. Met gesloten beurzen als het aan hem ligt indien de echtgenoot zelf al veel geld in het aandeel in  de woning en zaak van de schuldenaar heeft gestoken. Zo’n gezin wordt geconfronteerd met onnodige verhuis- en komende huurkosten terwijl ook de verdiencapaciteit van de andere echtgenoot – denk aan het geval waarin die een praktijk in de woning uitoefende en de hypotheekschulden hierdoor nog steeds kan betalen –  die hierdoor ook teloor gaat. Met alle gevolgen voor de samenleving (bijstandsuitkeringen) weer van dien. De Kamervragen en voorstellen van notaris Hermus naar aanleiding van het Wetsvoorstel 33987 zijn op 13 november 2014 door de SP ingediend.

Oktober 2014

Congresmaand! We namen deel aan het KNB congres te Rotterdam over de nieuwe Erfrechtverordening die op 17 augustus 2015 ingaat. We hebben mooie producten voor Expats die dus nog voor die datum voor het Nederlands recht kunnen kiezen in hun testament. In het kader van Collegiaal overleg Estateplanners bezochten we de jaarvergadering van de vereniging van estateplanners in het notariaat (EPN) te Kaatsheuvel en verdiepten ons in het psychologische en organisatorische proces van overdrachten van familiebedrijven. Eigendom, Bedrijf en familie: het 3 cirkelmodel. Daarnaast bezochten we de Intervisiebijeenkomst Agrarisch Recht te Wychen en leerden denken volgens de Socratische denkmethode om ethische problemen met collegae te bespreken en vervolgens op te lossen. Een bezoek aan de Actualiteitencursus Agrarisch Recht – het nieuwe pachtrecht komt er aan  en fiscale aspecten van de landbouw -  in het nieuwe universiteitsgebouw van de Radboud Universiteit te Nijmegen was de kers op de congrestaart. Dat voelde als thuiskomen. De Webinars Erfrechtjournaal en Familievermogensrecht journaal completeerden het geheel. Wij zijn weer helemaal bij en er staan dit jaar nog een tweetal bijeenkomsten in november op de agenda: Bedrijfsoverdracht te Utrecht en Licentacademy (jaarcongres) te Baarn. Zo ziet u waar een klein kantoor groot in kan zijn: zelfstandig – anders dan in de stad – bepalen wij onze koers en die geven we graag aan u door! Hermus Academie voor continuïteit in het adviesproces!

In het jaar 2014 gaan we voor het huwelijksvermogensrecht.

Najaar 2014: Mini colleges Hermus Estateplanning Academie

Iedere donderdag om 19:00 (vanaf nu zelfs wekelijks!) van de maanden  oktober, november en december 2014 houdt notaris en gecertificeerd EPN Estateplanner tijdens zijn open spreekuur een minicollege op zijn transparante locatie midden in Son en Breugel. Centraal wordt u binnen een uur bijgepraat over actuele onderwerpen die u kiest onderwerpen op het gebied van fiscale vermogensoverheveling. Moderne communicatieapparatuur en een artistieke omgeving verlevendigen het geheel. Law is an art. Een greep uit de onderwerpen: u mag als aanwezigen kiezen uit de volgende onderwerpen en wij spelen daar creatief op in:

- AWBZ proof testamenten en de ventieltechniek ter besparing van belasting en eigen bijdragen

-Ouders kinderen overdrachten en de belastingvrije grote schenking van € 100.000 (alleen in 2014)

- Huwelijkse voorwaarden als schijnzekerheid bij een faillissement en het vernieuwde huwelijksvermogensrecht – de flex BV als oplossing.

- Samenlevingsvormen, erven, pensioen en alimentatie

Loop eens binnen of bel ons voor zo’n minicollege op uw locatie.

14-4-2014 Hermus Academie voor maatwerkadvisering en productonwikkeling – de brug tussen onderwijs en praktijk.

Op maandagen en donderdag ligt bij notaris Hermus de nadruk op productontwikkeling en het geven van maatwerkadviezen op juridisch en fiscaal gebied. Onder het label Hermus Academie gaan we met u de diepte van ons vak in en werken dat met u uit in een gedegen advies. Vervolgens bespreken we dat onderbouwd met schema’s, tekeningen en berekeningen, op schrift en in PowerPoint. Dan gaat ons hart sneller kloppen en krijgt u het beste van onszelf. De maatwerkakten worden gemaakt naar en zijn gericht op uw specifieke wensen. Wij brengen de actuele wetgeving en tips voor u in de praktijk. Het fiscale voordeel leggen we aan u uit. Wij zijn gecertificeerd lid van de vereniging van Estateplanners in het notariaat (EPN) en ook Register Estateplanner (REP). We maken gebruik van zeer professionele toolkits, presentaties en visies voor een belangrijk deel dus zelf ontworpen.  Ook in de politiek hebben we daarmee ingang gevonden.

Bij Hermus notaris krijgt u dus maatwerk en standaarden, voor elk wat wils – Kijk ook  bij Hermus Academie en Lezingen. En als u wilt komen we voor een gezelschap naar u toe!

1-2-2014 Let op de maandag! Royal Son day!  Extra is extra in 2014. Te beginnen in eigen dorp.

Speciaal voor kopers van huizen in Son en Breugel: door op de maandagochtend te passeren krijgt u 10% korting op de door ons op de website gepubliceerde tarieven voor offertes in onroerend goed afgegeven na 1 februari 2014. We merkten de groei al eind 2013 en zo bouwen wij ons kantoor weer flexibel uit na de recessie die toch duidelijk voorbij lijkt te zijn. Te beginnen in eigen dorp en makkelijk ook voor de makelaars: geen stress bij bezichtiging en alle tijd voor het passeren.  Zo groeien ook zij de recessie uit. Extra is extra. En dat belonen wij. Ook voor Lieshout hebben we een streepje voor. Vraag naar de voorwaarden.

Nieuw: Vanaf 15 januari 2014 zijn we structureel bereikbaar van 10:00 tot 20:00.  Op verschillende manieren. Een mix tussen telefoon, ontmoeten en internet. 3 maal 3: drie blokken met ieder een eigen accent: De ochtend voor telefoon, geldzaken en adviesopdrachten – de middag voor ontmoeten – en de avond voor het produceren van mooie maatwerkakten. Onze flexibele bezetting werkt deels on-line en past zich daarin aan. Beproefd en ontwikkeld  in 12 1/2 jaar. Als voorbeeld binnen de beroepsgroep en als eerste  in de regio. Zie ook in Notariaat Magazine van mei 2010. “Het harmonicamodel Hermus” – brengt het gildensysteem terug in het notariaat maar wel op een moderne manier. Wilt u ook werken als leerling, gezel of later: “meester”: zie vacatures.

31-10-2013   Hermus Notaris: klaar voor 2014 en verwacht groei van 10%. Estateplanning als core-business.

Wij hebben beroepscertificaten behaald voor Estateplanning en hebben het huis goed op orde zoals de KNB ons in een recente audit beoordeelde. Klaar dus voor 2014. Dit jaar bestond het kantoor in huidige vorm 12 1/2 jaar. We gaan voor de komende periode! Een periode van maatwerknotariaat.

Bij Hermus Notaris heeft  2013 gebruikt om het hart van ons kantoor  – familievermogensrecht en estateplanning – verder te ontwikkelen en uit te bouwen. Daar zijn we heel succesvol in en dit is onze core-business. Vooral in het kader van ouders-kinderen overdrachten zijn mooie resultaten te behalen. In het kader van de AWBZ, turboverdelingen ter uitvoering van fiscale testamenten en soms in combinatie met extra verhoogde schenkingen. Maar ook voor het gewone onroerend goed zien we kansen. Wij verwachten dat de bodem van de recessie daar is bereikt en rekenen voor 2014 met een groei van 10%. Daarop hebben wij ons personeelsbestand vanaf 1 november 2013 gebaseerd. Ons team is heel flexibel en past zich aan aan uw wensen. U betaalt dus nooit voor onnodige overheadkosten! Wij werken samen met Please aan de opbouw van een notarispool. Dit idee lanceerden we al als Harmonicamodel in Notariaat Magazine (mei 2010). Ook de carriërekansen en  voortdurende ontwikkeling (bijscholing) van ons personeel zijn hiermee geoptimaliseerd. Een win-win situatie. Voor ons specialisme zie hieronder. Wij lopen graag met u voor de troepen uit.

09-10-2013

Kantoornieuws: Hermus Notaris Son gecertificeerd als EPN-notaris, nieuwe stijl. Hermus Notaris en permanente educatie.

Als een van de eerste dertig EPN-(estateplanning-) notarissen nieuwe stijl behaalde notaris Hermus uit Son en Breugel op 8 oktober j.l. in Utrecht met succes het examen van de specialistenvereniging van Notariële estateplanners volgens de nieuwe kwaliteitsnormen. Bij Hermus Notaris hebt u dus een streepje voor. Notaris Hermus richt zich op de mens in de maatschappij. Zowel de particulier als de MKB-ondernemer.

Estateplanning is het adviseren over en regelen in notariële akten van vermogensoverheveling naar volgende generaties. Dat gebeurt door gebruik te maken van de mogelijkheden van het vernieuwde huwelijksvermogensrecht en fiscaal erfrecht in combinatie met Inkomstenbelasting, zowel voor particulieren als voor ondernemers.

De volgende casusonderwerpen kwamen aan bod:
- Huwelijksvermogensrecht
- Erfrecht
- Fictiebepalingen
- Bedrijfsopvolgingsregeling Successiewet 1956
- Bedrijfsopvolgingsregeling Wet Inkomstenbelasting 2001
- Onderdeel internationaal

Het examen werd afgenomen door prof. mr. A.H.N. Stollenwerck, raadsheer bij het Gerechtshof te ‘s-Gravenhage, hoogleraar Estate Planning aan de Vrije Universiteit Amsterdam en lid van de Wetenschappelijke Raad van advies van EPN en mr F.A.M. Schoenmaker, universitair docent aan de Radboud Universiteit te Nijmegen.

Notaris Hermus zal – met enige regelmaat – de actualiteit op dit vakgebied op deze paginas en de plaatselijke bladen aan de orde stellen. ‘

Bijdragen aan de wetenschap: Hermus Notaris is ook een partner van onderwijsinstellingen als universiteiten en de Juridische Hogeschool Avans Fontys. Vanuit de praktijk worden studenten door notaris Hermus begeleid bij het maken van hun (afstudeer) scriptie en worden onderwerpen met een notarieel dilemma aan de orde gesteld en van een oplossing voorzien. Zo zijn op voorspraak van Hermus Notaris Son op dit moment de Vrije Universiteit Amsterdam en de politiek onder leiding van SP financieel woordvoerder Jan de Wit actief in een lobby om met behulp van de scriptie van Farsanna Ridaie erfrechtelijke taken van de kantonrechter over te hevelen naar de onpartijdige notaris. We komen met een concreet en onderbouwd voorstel. Geinteresseerden nodigen wij uit in de juridische literatuur de discussie met ons te voeren.

13-8-2013 Zomer 2013:  Huismerknotaris.nl is duidelijk succesvol

Tijdens schoolvakanties (tot en met 16 augustus a.s.)  werken wij alleen onder het label www.huismerknotaris.nl op afspraak en on-line.

We hebben die formule inmiddels geëvalueerd.

De huismerkformule heeft de direkte bereikbaarheid voor de klanten en de efficiency van ons kantoor vergroot. Direkte (aan)vragen via de mail – direkt antwoord aan de hand van uw on-line dossier. De planning van de agenda was ook makkelijker omdat u met duidelijke on-line vraagstellingen kwam. Die  werden vervolgens in onze eigen flexibele tijd beantwoord. We gaan daar dus mee door na 19 augustus gedurende de middagen. In de ochtend kunt u gewoon blijven bellen. Het telefoonblok is van 9:30 tot 12:30

De mail stuurt u gewoon naar: info@notarissonenbreugel.nl

Na de vakanties (vanaf 19 augustus a.s.)  bent vervolgens  welkom op de koffie voor zelfwerkzaamheid in onze bibliotheek/mediatheek. of op zomerterras: ‘t Notarieel: dus goed voorbereid op gesprek! Wij hebben de vakantieperiode gebruikt voor het updaten van onze kennis en daarmee onze producten. Vooral op het gebied van fiscaal recht (estateplanning) en agrarisch recht. De ondernemers zijn dus ook van harte welkom.

Voor direkte offertes gaat u naar: www.huismerknotaris.nl

Vanaf 15 augustus hanteren we weer het vrije inloopschema zoals gepubliceerd bij openingstijden.

13-7-2013 Hermus Academy gaat wetenschappelijk onderzoek doen naar de betekenis van de beperkte rechten van erfpacht en opstal, en (vrucht)gebruik als smeermiddel van evenwicht  in relatie tot overheid en de burger.
Na de mooie scripties van Eveline Onderdelinden (Het flexibele testament als estateplanningstool); Farsanna Ridaie (De rol van de notaris en de kantonrechter in het erfrecht) gaat nu Susanne van den Boom aan de slag op het snijvlak van overheid en burger en onderzoekt de privaatrechtelijke beperkte rechten als (smeer)middel van evenwicht in een belangenbehartiging tussen overheid en burger. De privaatrechtelijke instrumenten van de “beperkte rechten” zijn op maat in te richten en zijn zo in tijden van crisis ideaal om de burger initiatieven te geven tot  (bedrijfs)overdrachten in de familiesfeer maar de belangen van de overheid daarbij niet uit het oog te verliezen. De rol van de notaris om de burger te beschermen tegen de sterkere wederpartij is daarbij wezenlijk. Diverse malen profileerde Hermus Notaris zich succesvol in de praktijk met een evenwichtige constructie van vruchtgebruik, erfpacht en opstal zulks in combinatie met zekerheidsrechten en estateplanning. Vooral op het gebied van cultuur en sport maar ook bij woonboerderijen en horecapaviljoens. Tijd voor een wetenschappelijk onderzoek samen met Avans-Fontys en de Hermus Academy. Meer hierover eind 2013/begin 2014. Dan is het afstudeeronderzoek afgerond en hopen we parallel te lopen met een actuele casus hier op kantoor. Wilt u ook meedoen aan zo’n onderzoek of hebt u interesse in de publicaties? U mailt ons maar en we bespreken een en ander in ‘t Notarieel!
15-6-2013 Symposium en Hermus Notaris Moorees Tennistoernooi
Onder stralende omstandigheden werd die dag een symposium gehouden voorafgaand aan het door Hermus Notaris in samenwerking met Dispuut Moorees georganiseerd tennistoernooi. Hermus Notaris is stersponsor van TV de Raam en het mooie paviljoen en keurig onderhouden banen waren het decor van het symposium ter gelegenheid van 12 1/2 jaar Hermus Notaris. De presentatie kunt u vinden bij de rubriek: lezingen. Ook geinteresseerd in zón symposium: wij werken er graag aan mee en dragen de kosten deels en mogelijk zelfs geheel indien er uit die dag voor ons interessante opdrachten komen! Sportieve relatiemarketing. Het computertoernooischema staat op de presentatie.
Na een succesvol verlopen competitie 2013 van het mannenteam van Europalaan besloot Hermus dit kapioensteam volgend jaar te adopteren met zijn Hermus Notaris shirts.
14-15-16 juni kijkdagen bij www.korstvanderhoeff.nl – veiling vanaf 17 juni tot en met 24 juni – kunst en antiek uit executeleboedel. Daarnaast wordt amateurkunst geveild voor een goed doel.
12-4-2013: De kantonrechter en de notaris in het Erfrecht.
Hermus Notaris werkt op dit moment samen met Avans Fontys juridische Hogeschool aan een afstudeerscriptie van een van haar medewerksters op dit actuele onderwerp. Mensen worden ouder en staan soms onder bewind. Erfenissen zijn steeds vaker negatief of worden na verloop van tijd negatief doordat huizen onverkoopbaar zijn. Die nalatenschappen moeten dan worden vereffend. Minderjarige kinderen moeten worden beschermd als hun erfrechtelijke positie in de knel komt. In alle gevallen werkt de notaris nauw samen met de kantonrechter. Een wir war van regelingen wordt aan de hand van recente casusposities op een rij gezet en we komen met een voorstel voor een vereenvoudiging. De notaris krijgt daarin een beslissende stem. Net zoals nu al bij de regeling van huwelijkse voorwaarden tijdens huwelijk. Wij souffleerden oud dorpsgenoot Jan De Wit bij zijn presentatie over de minderjarige in het erfrecht op het Erfrecht symposium in november 2012 te Hilversum. Als vervolg daarop ontvingen we het proefschrift van Jaap ter Haar – “Minderjarigen en (de zorg voor hun) vermogen en we zijn uitgenodigd voor zijn oratie op 25 april a.s. te Groningen. Minderjarigen – de notaris en de kantonrechter. Bij ons is dat goed belegd.
 9-2-2013 In 2013 bestaat ons kantoor 12 1/2 jaar – jubileumactiviteiten.
Hermus Notaris altijd origineel.
Ons jubileum (vanaf 1 maart 2001 is het protocol van Son en Breugel onder onze verantwoordelijkheid) willen wij vieren met het Hermus Notaris Moorees tennistoernooi in juni 2013 waar we in het kader van onze jubileum stersponsoring van de Tennisvereniging De Raam in Lieshout (die 35 jaar bestaat) voor dat het toernooi begint eerst een korte evaluatie van rechtsontwikkelingen willen geven met fiscale tips en daarna dus een sportieve invulling. Zou u een uitnodiging voor een volgende versie van een dergelijke sportieve meeting in onze woonpaats Lieshout willen ontvangen dan mailt u ons.
Vervolgens beogen we voor het dorp Son en Breugel in het najaar 2013  een jubileumkunstexpositieHermus Notaris en de kunst van het recht tot stand te brengen met een doorlopende voorstelling van een blik op de rechtsontwikkeling en tips voor uw toekomst. We denken voor het culturele element aan het oevre van de oorspronkelijk Sonse kunstenaar Gé Verhulst met wie een dergelijk idee al eens is besproken. Wilt u voor de jubileumexpositie worden uitgenodigd dan stuurt u een mail aan info@notarissonenbreugel.nl
14-1-2013 Hermus notaris is ook vernieuwend binnen de branche.  Herman Wijffels lezing.
De crisis heeft ook duidelijke voordelen. Van ons wordt gevraagd te tonen waar we goed in zijn. Iets uitzoeken tot het bot, maar tegen een vaste betaalbare tariefstelling. Vergelijk maar eens met voor de crisis: toen was er veel lucht in het notariaat en te hoge tarieven. De crisis zorgt ervoor dat alles weeer normaal wordt. Dat is eigenlijk goed voor ons allemaal. Terug naar onze wortels. Degelijkheid.
We werden dus op 14 januari j.l  blij geraakt door de Herman Wijffelslezing want Hermus  is al jarenlang voortrekker van een noodzakelijk vernieuwingsproces binnen de branche. Wijffels legt de vinger op de zere plek. De oplossingen van de 20e eeuw voldoen niet meer. Ook al zijn die naar de kennis en verantwoordelijkheden van toen gemaakt. Begin bij jezelf zegt Wijffels want Den Haag gaat het niet doen. Vandaar onze bijdrage aan de notariële discussie op Linked-in. Wij willen u met onze kennis maar ook elkaar (de personeelsleden in de branche) versterken. Om dus inhoudelijk beter uit de crisis te komen. Zie onder: actualiteiten.
8-11-2012. De winter is komende!

Wij zien in het 4e kwartaal van 2012 20% meer transakties op het gebied van onroerend goed dan het gemiddelde over de afgelopen eerste 9 maanden. Dat heeft ongetwijfeld te maken met de plannen van het kabinet over de verplichte aflossing vanaf 2013 en de afnemende hypotheekrenteaftrek. Wij maken vooral in de laatste weken van het jaar extra tijd vrij voor onroerend goed: passeren eind 2012.

Hermus Agri notaris – de plattelandswoning komt eraan!

Hermus Estateplanning Notaris: maakt u voor een schenkingsplan snel een afspraak in november. Passeren nog voor 15 december is ons streven.

11-6-2012:  Ons zomerteam: 
- Rini Hermus, notaris
- Marie-José Hermus-Mertens, chef de bureau
- Renate van Velthoeven, notarieel juriste
- Eveline Onderdelinden, paralegal
- Anke Sweere en Jolien Mathijsen als secretaresse en junior secretaresse
Een uitgebalanceerd team dat van alle markten thuis is , werkt deels parttime en volgens “het nieuwe werken” principe: Hermus Notaris, altijd on-line. Als enige in de regio met het label: Huismerknotaris.
www.Eindhovenregio.Huismerknotaris.nl blijkt door specialisatie en het nieuwe werken een succesformule:  dalende tarieven en door studie en specialisatie: mooiere akten makenHermus Notaris in Son,  heeft zich mede door het nieuwe werken en de site www.Eindhovenregio.Huismerknotaris.nl  steeds meer ontwikkeld tot een specialistisch regionaal opererend notariskantoor met vele klanten uit de regio Eindhoven. Velen van buiten het dorp weten ons en gelukkig ook de middenstand (bij voorbeeld onze overburen chocolaterie “De dames”)  in Son te vinden. De flexibiliteit waarbij medewerkers betrokken zijn bij de hoeveelheid en aard van de opdrachten (afhankelijk van hun expertise) beloont hen voor hun inzet voor u als klant en u betaalt dus niet meer voor onnodige overheadkosten van een door de crisis deels overtollig apparaat zoals bij vele andere collegakantoren. De vraag is leidend voor ons als team. Daar passen wij onze dienstverlening op aan. Het Eindhovenregio.Huismerknotaris kantoor heeft zich in 2011 toegelegd op verdere studie van rechtsgebieden zoals het Nieuwe huwelijksvermogensrecht dat in 2012 is ingegaan en het mooie en alles (juridisch en fiscaal) omvattende Agrarisch Recht en opereert thans door die specialisatie extra concurrerend op 3 fronten: Eindhovenregio Huismerk Notaris; Hermus Estateplanning Notaris en Hermus Agri Notaris. Onze tarieven zijn volledig transparant te zien op de site! Geen actie nodig en discussie achteraf. Precies zoals onze Beroepsorganisatie dat graag zou willen. Specialisatie en marktwerking zijn de modewoorden van de nieuwe notariswet van 2012.
Verleent u de opdracht direkt via onze site: de vragenformulieren komen per kerende mailpost bij u terecht als start voor een dossier. Makkelijker kan niet. Wij nemen dan contact met u op voor een passeerafspraak. Efficiënt, dus prijsgunstig. Ook in 2012 hoeven wij dus niet onze Huismerktarieven te verhogen. Goed is goed. En: elk nadeel heeft zijn voordeel: na drie jaar recessie zijn de notaristarieven met de huizenmarkt meegedaald. Een tweede voordeel: we hebben meer tijd voor ambachtelijk werk en studie. Dat is goed voor u als klant. Eigenlijk zijn we dus ook best positief gestemd over de recessie: goed voor de notaris als ambachtsman. Goed dus voor de inhoud van het vak.
 
(Wijziging) Telefax
Wij bevorderen de rechtszekerheid door steeds meer gebruik te maken van faxverkeer. Een getekend telefaxbericht wordt gezien als schriftelijk bewijs. Een telefaxbericht wordt direkt omgezet in een email bericht en via onze Xerox apparatuur direkt voor het dossier uitgeprint en is zichtbaar op het computerscherm.  Ons faxnummer via onze splinternieuwe telefooncentrale is: 0499-470489. Hermus Notaris: voor rechtszekerheid.
Voor Intermediairs hebben we ook voortaan een eigen telefoonnummer. Zie bij: openingstijden.
 
Prinsjesdag 2011
Een kleine en krachtige overheid belooft de troonrede 2011: Een oplossing voor complexe vraagstukken en een samenwerking tussen ondernemer en wetenschap. Blijvend leren! Hermus Notaris voert die idealen al langer in het vaandel. Zie Hermus Academy: Hermus Notaris: klein, flexibel, en daardoor slagvaardig en creatief. Ambachtelijke dienstverlening. De notaris zelf puzzelt nog graag met u mee en legt de oplossing haarscherp vast in begrijpelijke akten en fiscale adviezen.
 
15-5-2011: www.Eindhovenregio.huismerknotaris.nl: de notariële webwinkel van Hermus Notaris is nu helemaal operationeel! 10% korting door digitalisering!
Volgende week sluit ook de Konklijke notariële beroepsorganisatie, aan met een campagne: www.koopakteonline.nl Via die site kunnen verkopers en kopers informatie krijgen en invullen alsmede een koopakte downloaden met het advies daarmee naar de notaris te gaan om dat dan aldaar te ondertekenen. Een koopakte begeleiden we gratis indien u kiest voor het passeren op ons kantoor. De duidelijke stappenplannen vindt u op onze Huismerksite.

1-3-2011: 10 jaar Notarieel Protocol Son en Breugel in handen van mr M.C.J.M. Hermus – zie de kortingsbon!

Per 1 maart 2001 werd mr M.C.J.M. Hermus door de Rechtbank aangewezen als verantwoordelijk voor het vanaf dat moment vacante notariële protocol in Son en Breugel.  De bekrachtiging met de Koninklijke Benoeming tot notaris volgde op 9 mei 2001. 10 jaar Hermus Notariaat Son en Breugel. Reden om in de periode 1 maart t0t 30 mei bij het tienjarig jubileum stil te staan. Maatschappelijke betrokkenheid tonen we door het geven van lezingen, deelname aan de Week van het testament in april en het faciliteren van het nieuwe Levenstestament!

Makers van een levenstestament – voor het behartigen van uw zaken in de periode dat u leeft dus! – geven we een extra korting indien u zich tegelijk aanmeldt als vriend van het Bijna Thuis Huis in Son en Breugel. Wij hebben de stichting Bijna Thuis Huis en de vriendenstichting graag belangenloos opgericht. Zo willen we ons blijven profileren voor de dorpsgemeenschap. Een belastingvrije lijfrenteschenking ten behoeve van die Stichting wordt ook door het kantoor gefaciliteerd. Neemt u contact met ons op over het nieuwe Levenstestament!

En een tweetrapstestament blijft in! De basis bieden we u aan voor een honorarium van € 400 exclusief BTW. Als kadootje krijgt u op vertoon van de voucher: “lezingencyclus 2o11″ (downloaden!)  krijgt u € 25,00 korting op akten familie en fiscus.

Voucher Hermus Notaris Son

23-12-2010 Hermus Notaris passeert weer de 1000 ste akte voor 2010!

Rond 12:00 uur op 23 december kwam de aktenteller voor het Son en Breugelse notariskantoor voor dit jaar op 1000. Een prima mijlpaal en een mooi moment om te gaan genieten van het kerstreces. Alle klanten dank voor het vertrouwen en een goede kerst toegewenst. Alvast  een goed 2011 jaar toegewenst. In 2011 gaat Notaris Hermus zijn 11e jaar in. Dan zien we u weer graag op kantoor. U bent welkom vanaf 7 januari.

30-11-2010  Hermus Notaris is een mooie mix van Brabantse gemoedelijkheid met moderne efficiëntie in alle mogelijke opzichten.

Een bomvolle zaal voor eigen publiek in Dorpshuis Lieshout was het podium van Hermus Notaris over de Tweetrapsmaking op 30 november. Een week eerder was er een gezellig thema diner voor Kiwani’s Eindhoven.

Die berichten en complimenten van de afgelopen maand koesteren we zeer.

We streven ernaar ook in 2011 wanneer het kantoor 10 jaar bestaat deze klantvriendelijkheid en betrouwbaarheid te behouden. Dank voor het vertrouwen. Fijne feestmaand en een voorspoedig 2011!

22-10-2010 Hermus Notaris Son: recessiegroeier

“De crisis heeft een onvermoed positief neveneffect op de Nederlandse werkvloer. Een kwart van de werknemers heeft zich sneller ontwikkeld doordat ze door de recessie meer of ander werk hebben moeten doen.” Dat lezen we bij:  zibb.nl | 22 oktober 2010

De recessie is dus onverwacht goed voor de kwaliteitsontwikkeling van medewerkers – ook in het gespecialiseerde dorpsnotariaat te Son en Breugel.  Alle betrokkenen zijn gegroeid in expertise en verantwoordelijkheid.

Ook Hermus Notaris Son heeft een duidelijke metamorphose ondergaan. Door het geringere aanbod in onroerend goed transakties hebben notaris en medewerkers zich nog meer dan voorheen kunnen toeleggen op specialistisch vakwerk. Per saldo is zelfs een groei in totale omzet te constateren van 5% vergeleken met 2009. De medewerkers hebben zich hierdoor meer kunnen ontplooien: van standaarddossiers naar maatwerkdossiers, terwijl door een geringere passeerlast op de onroerend goed dossiers tijd vrijkwam voor de notaris om zelf meer estateplanningsadviezen en maatwerkoplossingen te maken op het gebied van testamenten en boedelbehandeling. Ook voor de advisering op het gebied van internationale estateplanning kwam ruimte beschikbaar.  Maatschappen en Commanditaire vennootschappen zijn speerpunten in het kader van geleidelijke bedrijfsoverdrachten en vermogensoverheveling. Zeker nu er op dat gebied nieuwe wetgeving gereed is. Hermus Notaris Son is een voorstander van “het nieuwe werken”". Door haar on-line studio te Lieshout waarmee het kantoor verbonden is en werkplekken waar men maar wil, is het kantoor een voorbeeld voor werkgevers in de regio. Maatwerk laat zich immers niet tussen 9 en 5 afdwingen. Hermus is regionaal specialist in Estateplanning (EPN). De cliënten varen er wel bij.

1-2-2010 Hermus Notaris Son start exclusieve samenwerkingsverband voor notariële internetdiensten: Eindhovenregio.huismerknotaris.nl

Voor on-line offerteaanvragen of het vastleggen van passeerafspraken hebben wij voor Zuid-Oostbrabant een samenwerking met exclusiviteit binnen de franchiseorganisatie: Huismerknotaris. Dat biedt u extra inzicht in onze zeer transparante dienstverlening. Bezoek de site voor tarieven, stappenplannen en uitleg over de processen (volgens de normen van de KNB-beroepsorganisatie) binnen ons kantoor. Uiteraard wordt een opdracht die on-line binnenkomt via ons eigen kantoor afgehandeld. De klant blijft centraal en die ontvangen we graag in ons mooie en moderne kantoor. Alleen internet is een extra dimensie geworden. Dat kanaal willen we u graag extra aanbieden.

Huismerknotaris is het huismerklabel van een aantal notariskantoren, verspreid over Nederland. Huismerknotaris is op 1 april 2009 gestart en is inmiddels actief in 12 regio’s. Uiteindelijk zal Huismerknotaris met 25 a 30 regio’s volledige dekking over Nederland hebben. Het huismerklabel is gericht op het maken van akten en contracten waarbij sprake is van eenvoudige situaties. Voor maatwerk blijft u zoals u gewend bent ons specialisme benaderen: familievermogensrecht, estateplanning en agrarische bedrijfsopvolging. Daarvoor bieden we het boek MijnEigenHaard.nl aan.

Uw direkt voordeel voor deze samenwerking is:

22-1-2010 Primeur overdracht 1e vrije kavel Sonniuspark

Op 22 januari hadden we de notariële primeur van de uitgifte van de vrije kavels Sonniuspark. We hebben we de Trend voor de juridische constructie hier kunnen neerzetten. Belangrijk voor de rechtszekerheid in de wijk en een garantie  voor nieuwe kopers voo efficiënte afwikkeling van de andere kavels. Vraagt u even een offerte aan. akte-uitgifte-bouwkavel-sonniuspark.doc

1-1-2010 Hermus Notaris Son – Anticyclisch!

Hermus Notaris Son dat zich gespecialiseerd heeft in een brede dienstverlening op het gebied van relatie- en familievermogensrecht, bedrijfsopvolging, erfrecht en – estateplanning heeft een (verrassend) uitstekend jaar 2009 achter de rug waarvoor het kantoor haar klanten uit de groene regio van harte bedankt. Het hardwerkende flexibele team speelde in op fiscale ontwikkelingen en ging voortdurend partnerships aan met haar cliënten. In een open dialoog werd de probleemstelling op tafel gelegd en een creatieve oplossing gezocht. Testamenten in Son en de opvolgende (turbo-)verdelingen zijn bijna altijd maatwerk. Iedereen heeft zijn eigen wensen; iedere situatie is anders en wij passen onze advisering daarop aan. U spreekt bijna altijd de notaris zelf. Ook op het gebied van onroerend goed werden mooie maatwerkresultaten bereikt. CPO was daar een mooi voorbeeld van.

8-9-2009 Hermus Notariskrant

Om optimaal op de hoogte te blijven van de laatste nieuwtjes kijkt u bij: Nieuwsbrief. Daar staat de laatste informatie op en u kunt zoeken naar actuele onderwerpen. We nodigen u uit uw emailadres en de vermelding van naam en voorletters even door te geven. Ook is voor ons belangrijk te weten of u geinteresseerd bent in familievermogensrecht als particulier (p) of een zakelijke relatie (z) bent. We zien uw aanmelding graag binnenkomen. De eerste uitgave is op 8 september gelanceerd.

1-9-2009 Maandag: Royal Son Day!

Kopers van bestaande woningen die in onze gemeente vrijkomen omdat de verkoper nieuw gaat bouwen, belonen we met de stimuleringsprijs: 10 % korting op het normale tarief. En komt u beiden: dan is het dus extra feest. Een grote familie. Maandag na de zomer vormen we om in “Royal Son day”! Wij bieden u dan extra ruimte, met extra personeelsbezetting ook in de avond. Zo trekken wij de economie na de zomer los en wij groeien met Son mee. Vertel het uw makelaar en tussenpersoon.

21-6-2009 Uniek nieuw initiatief: Hermus Academy:

Notaris Hermus besloot aan het begin van de zomer – na een boven verwachting toch goed eerste halfjaar 2009 – zijn sinds enige jaren bestaande samenwerking met opleidingsinstituten vorm te geven in een nieuw concept. Er is in de markt duidelijke behoefte aan maatwerk. Dat is onze kracht en het sluit aan bij de wens van jonge ambitieuse medewerkers goed beslagen ten ijs te komen in hun toekomstige nieuwe werkomgeving. Stages zijn in middelbaar en hoger beroepsonderwijs al goed ingeburgerd. Bij universiteiten ontbreekt die praktijkvorming van toekomstige academici nog. Voormalig universitair docent notaris Hermus pakte dat op en biedt een mooie kans aan: afronding van de opleiding en een combinatie met een leer-werktraject. Dat geeft ons de kans voor productontwikkeling en tevens de mogelijkheid om onmiddellijk na de vakantie de weer verwachte groei vorm te geven. Samen investeren met vertrouwen in de toekomst.Onderwijsmensen blijven bevlogen personen! Zie ook: Hermus Academy en Publicaties.   

EPN- estateplanning vult gat in de markt goed op. Onroerend goed trekt aan vooral in het jongerensegment.

Het specialistenkantoor Hermus Notaris Son blijkt de kredietcrisis goed te doorstaan. Ondanks berichten in het Financiële dagblad van 6 maart j.l. en recente berichten van het kadaster over een 30% teruglopende omzet in het Nederlandse notariaat (door achterblijvend onroerend goed) blijkt de specialistische dienstverlening op gebied van familievermogensrecht, erfrecht en fiscale nalatenschapsplanning voor veel vraag te zorgen in Son en Breugel voor Son en de omliggende dorpen zoals Lieshout, Best en Sint-Oedenrode. Ook groeit het marktaandeel van het kantoor op alle deelgebieden in dit groene gebied. Dat heeft ook alles te maken met de maatschappelijke betrokkenheid van het kantoor in de regio. Specialistische producten rond (toekomstige) erfenissen, de overwaarde van de eigen woning en de fiscale afhandeling daarvan door EPN -Estateplanner notaris Hermus verdienen zich door de belastingbesparing ruimschoots terug. We laten het vermogen “fiscaal verdampen”. En dat vertelt zich blijkbaar rond. Bovendien trekt het onroerend goed, vooral afkomstig van transakties bij de jongeren behoorlijk aan. Het kantoor doet het beter dan de landelijke tendensen aangeven. Bestaande bouw is altijd ons speerpunt geweest en daar is nog voldoende in te doen. Nieuwbouw is een mooie meevaller. Dat zien we als een extra.

Jongeren hebben vertrouwen in de toekomst

De voorjaarsvakantie heeft de jongeren goed gedaan en inspiratie gegeven voor een frisse start. Jongeren hebben blijkbaar vertrouwen in de toekomst en weten ons kantoor (dat hen op inhoud graag begeleidt) voor het tweede kwartaal al goed te vinden. Ze kopen gewoon weer een huis en dat biedt vertrouwen. Wie de jeugd heeft heeft de toekomst. En dat koesteren we dus in Son en Breugel en een straal van 15 km daaromheen. Ons kent ons in die streken.

Nieuws Sonniuspark.

Kavels kopen of een huis bouwen in Sonniuspark! Hermus Notaris Son heeft een speciaal aanbod voor u en begeleidt ook graag het:CPO (Collectief Particulier Opdrachtgeverschap). De oprichting van verenigingen doen we gratis; voor de overdracht van kavels en de hypotheek hebben we een interessant Son en Breugeltarief.
Zie voor meer informatie bij het kopje: Sonniuspark.

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Hermus Notaris Son zal u graag verder helpen bij overdrachten en hypotheek.  De keuze is aan u.

Avondopenstelling op maandag en donderdag: Uitbouw via formule Mijn Eigen Haard.nl/Eindhoven en On-line studio Lieshout.

Teneinde u optimaal en in alle rust te kunnen adviseren over moeilijke onderwerpen in het kader van ons specialisme familievermogensrecht en fiscaal erfrecht  rond de eigen woning hebben wij onze openingstijden op genoemde dagen verlegd met een overlap naar de avonden. Specialistische dienstverlening vergt immers meer tijd dan vaak overdag kan worden geboden. Juist in de tijd dat er dus van makelaarszijde in het dorp wat minder onroerend goed wordt aangeboden heeft het specialistische kantoor van Hermus Notaris een gat in de markt opgevuld voor de regio Zuid-Oostbrabant. Bestelt u het boek: Mijn Eigen Haard.nl via Mijn Eigen Haard.nl/Eindhoven. U komt beslagen ten ijs.

Wij zijn overigens positief over de instelling van de jeugd in de regio Eindhoven Noord die blijkbaar nog steeds durft te investeren. Logisch: samenlevingsverbanden en family-planning laten zich niet remmen door een recessie. En die jeugd kan ook weer uitstekend worden geholpen door ouders met eigen vermogen in de woning. Kijkt u ook bij Estateplanning. Wij volgen de actualiteit op de voet ook vanuit onze on-line  ”studio” in Lieshout, waar het wetenschappelijk bolwerk van Hermus Notaris is ingericht.

Hermus Notaris laat mooi eindejaarsbeeld zien en blijft een baken voor u in tijd van recessie. Mooi is ook de “kunstwissel” die op 8-1-2009 plaatshad: Marjan van Hamburg exposeert op dit moment in galerie “tNotarieel”. Zie binnenkort in De Galeriekrant.nl.

Wij wensen u een goed en spaarzaam 2009. Estateplanning helpt uw vermogen fiscaal  ”verdampen” maar houdt het wel in de familie!

Hermus Notaris Son en Breugel sloot 2008 op een heel mooie wijze af. Dat was vooral te danken aan de toenemende vraag naar specialistische dienstverlening rond de overwaarde van de eigen woning vanuit het totaal-concept. De dorpsbewoners (we hebben onze wortels van moeders kant in Lieshout “by Marinus Merkelbach“) en ook stedelingen met gevoel voor de menselijke maat weten dat te waarderen. ”Mijn Eigenhaard.nl” is een mooi en aansprekend instrument daarbij. Het onderscheidt ons kantoor van andere. Dat koesteren we maar al te graag. De eigen woning, cultuur en maatschappij  zijn ook in 2009 onze speerpunten voor 2009 (sponsoring). Werken met ondernemerszin vanuit familietraditie. Gewoon binnenlopen en de notaris aanspreken als hij vrij is. Waar vindt u dat nog in de stad waar kantoren om allerlei redenen fuseren. Ons kent ons op een dorp. Daar hoort een maatschappelijk verantwoorde prijsstelling en dienstverlening bij. De notaristarieven zijn al een tijdje vrij. Vraag daarom zeker een offerte want de overheadkosten zijn bij ons veel lager. Dat is het geheim van en voor het MKB.  

Een bezoek aan Hermus Notaris Son is leerzaam en nog leuk ook. Bezoek de expositie van www.MarjanvanHamburg.nl bij ons en op haar website. De koffie is klaar. Zie ook bij “offerte”.

Estateplanning:

Toepassing van het fiscale vermogensrecht verdient zich ruimschoots terug. Zie bij: www.mijneigenhaard.nl/eindhoven.  Als u bij ons een akte passeert op gebied van life- en estateplanning dan hebben we een mooi geschenk. Het boek Mijn Eigen Haard.nl. Maar u mag ook kiezen voor Mijn Lieshout-Mijn Mariahout: Erfgoed voor Elck wat Wils. Zo lang de voorraad strekt!‘tNotarieel  – Toonbeeld van de Kunstenaar en het recht! Binnenkort in dit theater! Op 24 en 25 mei vond in Son en Breugel de Atelierroute plaats. Hermus Notaris begeleidde dit initiatief: want voor ons geldt: “Law is an art!” 

 

 

 

Klik hier met de rechtermuisknop om afbeeldingen te downloaden. Om uw privacy te beschermen, is het automatisch downloaden van deze afbeelding van internet verhinderd. Inhoud
Klik hier met de rechtermuisknop om afbeeldingen te downloaden. Om uw privacy te beschermen, is het automatisch downloaden van deze afbeelding van internet verhinderd. Mijn Eigen Haard
Klik hier met de rechtermuisknop om afbeeldingen te downloaden. Om uw privacy te beschermen, is het automatisch downloaden van deze afbeelding van internet verhinderd. Mijn Eigen Haard
Klik hier met de rechtermuisknop om afbeeldingen te downloaden. Om uw privacy te beschermen, is het automatisch downloaden van deze afbeelding van internet verhinderd. Het Boek
Klik hier met de rechtermuisknop om afbeeldingen te downloaden. Om uw privacy te beschermen, is het automatisch downloaden van deze afbeelding van internet verhinderd. Bestel het boek
Bestel het boek
Klik hier met de rechtermuisknop om afbeeldingen te downloaden. Om uw privacy te beschermen, is het automatisch downloaden van deze afbeelding van internet verhinderd. Mijn Eigen Haard
Klik hier met de rechtermuisknop om afbeeldingen te downloaden. Om uw privacy te beschermen, is het automatisch downloaden van deze afbeelding van internet verhinderd. Mijn Eigen Haard
Klik hier met de rechtermuisknop om afbeeldingen te downloaden. Om uw privacy te beschermen, is het automatisch downloaden van deze afbeelding van internet verhinderd. Mijn Eigen Haard
22 februari 2008: Mijn eigen haard.nl gelanceerd in Zuid-oost Brabant: exclusiviteit Hermus Notaris Son. Mijn Eigen Haard.nl en Hermus Notaris kwamen op 22 februari j.l. een exclusief samenwerkingsplatform voor Zuid-Oostbrabant overeen.
Mijn Eigen Haard.nl is gekomen met een informatief multimediaal initiatief…… Hermus Notaris Son was nauw betrokken bij de ontwikkeling van het notariële deel van het initiatief en is de eerste epn-notaris en deelnemer van het nieuwe platform.Exclusief in de regio Eindhoven-Helmond. Het gaat erom de woning optimaal te gebruiken voor fiscale voordelen: estateplanning pur sang. Alle aspecten: familievermogensrecht, erfrecht, vermogensverschuiving, echtscheiding en fiscus maar ook het burenrecht komen aan bod.Iedere passeerafspraak voor een transportakte na 1 april a.s. wordt beloond met het nieuwe boek ter waarde van € 24,50. Tegen overlegging van een print van dit aanbod.

 

Lezingencircuit: Notaris Hermus is steeds bereid voor groepen een lezing te houden. Hobby en intermenselijk contact zijn voor ons kantoor specifieke kenmerken.

23 april 2008:  Lezing Mr M.C.J.M. Hermus voor De Blauwe Reiger te Son: Estateplanning in woord en daad. De turboverdeling, tweetrapsmakingen en quasi verdeling als parels voor estateplanning, terwijl met een enkel woord ook het tweede huis in het buitenland wordt “meegenomen”.

16 april 2008 Lezing Mr Hermus op het gemeentehuis te Son, georganiseerd voor en door leden van de werkgroep Maison. Vererving van vermogen en het minder valide kind.

Naast het algemene erfrecht en fiscale constructies komen speciale oplossingen aan de orde: vruchtgebruik – tweetrapsmakingen en een fonds. Door een combinatie van elementen bij testament worden zowel de belangen van de langstlevende als het gehandicapte kind optimaal behartigd. De kantonrechter zal gunstig gestemd zijn.

De elfde goederen en dienstenveiling onder toezicht van Hermus Notaris bracht op 12 april een bedrag van bijna € 22.000 ten behoeve van de 3 organiserende verenigingen: De Krutjesrapers, Jongersociëteit Oase en voetbalvereniging SBC. Een mooie opsteker voor de sociale en sportieve prestaties in Son en Breugel.

Hermus Notaris “on the road”. Programma najaar 2007.  

Hermus Notaris Son en Erfenis.nl op televisie (RTV10) Uitzending op 5 oktober RTV10.

Op 24 september is door Vivian Boele een interview met notaris Hermus opgenomen voor de TV zender RTV10 waar speciale aandacht wordt gevraagd voor het platform Erfenis.nl. Dit platform onder redactionele leiding van Prof. Van Mourik organiseert regiobijeenkomsten teneinde de onderwerpen estateplanning (fiscaalvriendelijke nalatenschapsplanning), financiële planning alsmede de verzorging van de uitvaart, executele en goede doelen onder de aandacht van het grote publiek te brengen.  Wij doen daar graag aan mee. Het programma is 5 oktober 2007 de gehele dag uitgezonden en in de nacht en het weekend herhaald.

9 oktober: Lezing Hermus Notaris  in De Zwaan voor KVB Son en Breugel.

De Katholieke vrouwenbeweging Son en Breugel organiseerde op 9 oktober om 20:00 uur een lezing over Erfrecht en schenken. Dat sluit naadloos aan op het programma van RTV10 van afgelopen vrijdag en de komende presentatie in de Sonnerie van Erfenis.nl.

Tevens is de uitzending nog te zien in de pauze.

Op 10 oktober in De Sonnerie (Nieuwstraat 45) te Son en Breugel: bijeenkomst van Erfenis.nl voor Zuid-oost Nederland. De avond was goed bezocht. Er is een reservelijst. Wilt u eens zo”n avond meemaken: stuur een mail naar ons kantoor. Naast de notaris met inhoudelijke informatie over familievermogens- en nieuw fiscaal erfrecht presenteren zich ook andere disciplines. Na afloop is er altijd ruimte voor een persoonlijke ontmoeting of kunt u een gespreksmoment arrangeren via: contact.  De donderdagavond heeft hiervoor een streepje voor.

Zaterdag 13 oktober: Ontmoetingscentrum in Beek en Donk vanaf 15:00 uur Een programma gericht op ouderen met Notaris Hermus. De middag is georganiseerd door de Stichting Welzijn Ouderen Laarbeek.

Rabobank en Estateplanning: 5 november 2007.

Professor van Mourik in Het Klooster in Nuenen met een geweldige “show”over Estateplanning op 5 november. Notaris Hermus (epn-estateplanner) was daarbij aanwezig als partner binnen Erfenis.nl. U kunt ook dan weer makkelijk contact met ons leggen.

Een avond met Deloitte staat nog in de steigers.Â

Vakantieperiode gaf een hausse in onroerend goed bij Hermus Notaris

Hermus Notaris is een gespecialiseerd en ambachtelijk notariskantoor met een vriendelijke regionale prijsstelling voor het onroerend goed. Gezien de toenemende vraag op dat gebied weten cliënten dit te waarderen Gedurende de periode juli en augustus vergden het strak geplande onroerend goed extra veel aandacht. Kopers en verkopers willen immers hun vakantie benutten voor verhuizing naar en inrichten van hun nieuwe pand. Dat leidde tot topdrukte – dat was op 1 augustus met een record aantal akten goed te merken. Voor de vraag naar specialistische rechtshulp op het gebied van familievermogensrecht en estateplanning is er naast de top momenten aan het begin van iedere maand gelukkig weer voldoende ruimte beschikbaar.

Thans wordt er binnen dit kantoor gewerkt aan een publicatie  in samenwerking met de universiteiten van Leuven en Tilburg over het nieuwe huwelijksvermogensrecht met linken naar België en Frankrijk. De boedelpraktijk krijgt weer de aandacht die een dorp verdient en we combineren dit met mooie constructies waar we evenals u naar uit zien. Kijkt u alvast eens op onze pagina’s en links.

Internationale estate-planning.

Het Franse erfrecht is op 1 januari j.l. gewijzigd. In België zijn recente wijzigingen op het gebied van samenlevingsvermogensrecht: “de wettelijke samenleving”. Hermus Notaris is bijzonder geinteresseerd in het op het gebied van familievermogens- en erfrecht begeleiden van cliënten met een tweede huis in het buitenland of bij emigratie. Voor dit specialisme onderhouden wij banden met collegae in België, Frankrijk en Duitsland. Van je hobby je werk maken brengt Hermus sinds zijn universitair docentschap te Amsterdam en thans met nieuwe (universitaire-) samenwerkingsverbanden met veel plezier in de praktijk. En dat onderscheidt ons van anderen! Law is an art!

Project “Veeneman”

Terwijl buiten alle voorbereidingen werden getroffen voor de aankomst van Olympia’s tour in Son, werd bij Hermus Notaris op 18 mei j.l. de aftrap gerealiseerd voor de overdracht van 19 appartementen die zullen worden gebouwd aan het bekende kruispunt te Son en Breugel, pal tegenover het nieuwe notarispand.

Projectontwikkelaar Bart Heuvel (Hilva Mondriaan Vastgoed uit Hilvarenbeek) toonde zich zeer content met begeleiding van de akte van splitsing en de voorspoedige voorbereiding van dit kenmerkende project: nieuw en toch traditioneel.

Hermus notaris kan zich bij die uitstraling uitstekend vinden en beleefde veel plezier aan dit project dat tot stand komt voor en door veelal jonge mensen uit Son en Breugel.

Ze staan midden in de samenleving. Leuk dat de organisatie van Olympia’s toer daar ook zo over dacht. De finish was tijdens het passeren voortdurend in zicht. Op de foto: notaris Hermus, de Heer Heuvel van Hilva Mondriaan vastgoed en de eerste eigenaar van een mooi appartement.

eerste appartement Veeneman overgedragen >hpim1361.jpg

Past u in dit enthousiaste profiel, stuur ons dan een mail als u zelf aan meer van dit soort projecten of aan de andere notariële producten zou willen meewerken.