Links

epn.jpg

http://www.epn-notaris.nl/

Vereniging van Estate Planners in het Notariaat
De Vereniging van Estate Planners in het Notariaat (EPN) is een notariële specialistenvereniging. De leden zijn notarissen en kandidaat-notarissen die zich gespecialiseerd hebben in estate planning; de advisering die zich richt op de juridische en fiscale begeleiding van de overgang en instandhouding van (familie)vermogens.

boek-3d.jpg

http://mijneigenhaard.nlÂ

Van Mourik en Van Mourik: Mijn eigen haard.nl 

Bij het afsluiten van een hypotheek gaat een onevenredig deel van de totale som naar het beperkte advies- en regelwerk en verborgen kosten. De Autoriteit Financiële Markten bevestigt in haar recente rapport over de hypotheekmarkt de wanpraktijken. Het nieuwe marktinitiatief: Mijn Eigen Haard.nl met website en het gelijknamige handboek van Prof. M.J.A. van Mourik en zijn zoon mr M.J.J.R. van Mourik (fiscalist) beoogt een onafhankelijk advies te geven. De daarbij aangesloten financiële planners brengen een onafhankelijk advies uit aan cliënten die zich hebben aangemeld voor “Samen Sterk Deals”. Voor de juridische-notariële begeleiding van zo’n transaktie rond uw eigen huis en voor advies aan de hand van het boek “Wat elke huiseigenaar moet weten” kunt u bij Hermus Notaris terecht. Wij zijn de eerste notarispartner in de regio.

logo_vasn.gif

www.agri-notaris.nl

Hermus Notaris is sinds 2010 aspirant-lid en vanaf 30 oktober 2012 gecertificeerd lid  van de vereniging van Agrisch Specialisten in het Notariaat.

Dit lidmaatschap ligt in het verlengde van zijn afstudeervak Agrarisch Recht aan de Katholieke Universiteit Nijmegen. De onderwerpen pacht en landinrichting waren toen al aandachtsgebieden, welke werden verbreed door zijn ervaring als bedrijfsjurist bij Rabobank Nederland. Het specialisme Estateplanning wordt thans binnen het Notariskantoor in Son en Breugel gekoppeld met de oude hobby zodat een nieuw rechtsgebied ontstaat: Agrarische Bedrijfsopvolging en Estateplanning. Op de site zijn mooie artikelen te downloaden. Ook wordt in Son aandacht besteed aan “Duurzaamheid”. Een belangrijk thema, dat door Niko Roorda “op de kaart werd gezet”. Juridisch gezien sluit dat weer naadloos aan bij: Testamentaire Tweetrapsmakingen die de mogelijkheid geven om vermogen in de familiesfeer door te geven. Over het graf heen regeren. Wie wil dat niet een beetje?

denotaris.jpg

http://www.notaris.nl/

Het notariaat kan alleen ontstaan in een samenleving die geschriften kent. Wij weten dat het notariaat al in de derde eeuw vóór Christus in Egypte bestond waar een notaris/schrijver toezicht hield op het tot stand komen van overeenkomsten. Vanuit Egypte heeft het notariaat zijn weg gevonden naar Italië en vanuit Italië heeft het zich over West-Europa verspreid. De eerste algemene regeling voor het Nederlandse notariaat werd door Karel V uitgevaardigd op 21 maart 1524. Later heeft de Franse wetgeving op het notariaat hier ingang gevonden. Op 1 oktober 1999 is een nieuwe Wet op het notarisambt in werking getreden. Gevolg van deze wet is ondermeer dat een notaris zich vrij(er) kan vestigen en dat de vaste tarieven voor bepaalde transacties meer en meer worden losgelaten.

notschenk.jpg

http://schenking.nl/

Schenking.nl is een onafhankelijk portal waar Notarissen hun producten en diensten kunnen presenteren. Schenking.nl bemiddelt niet tussen de adverteerders en de bezoekers van ons portal. Geïnteresseerden kunnen daarom altijd rechtstreeks contact op nemen met de adverteerder.

veiling.jpg

http://www.veilingnotaris.nl/

De aan- en verkoop van huizen, bedrijfsgebouwen en agrarische objecten vindt meestal ‘onderhands’ plaats, dat wil zeggen: koper en verkoper bereiken – al dan niet met hulp van een makelaar – onderling overeenstemming over het object en de voorwaarden (waaronder de prijs) waarvoor gekocht of verkocht wordt. Een verkoop via een veiling (ook wel aangeduid als: openbare verkoop) wijkt drastisch af van de gangbare regels, reden om u vooraf goed te oriënteren. Op deze webpagina zullen wij proberen een beeld te schetsen van de gang van zaken op een veiling en de voorbereidingen die daarvoor (moeten) worden getroffen. Tevens zullen de verschillende termen die op een veiling gebruikt worden nader worden uitgelegd.