Scheiding

Een huwelijk ontbinden kan in overleg. Daarbij gaan we uit van een compromis waarin beide partijen zich kunnen vinden. De minister heeft de speciale rol voor de notaris als de “beroepsmediator” inmiddels erkend.

De “echtscheidingsnotaris” heeft uit zijn aard een grote toekomst. De Mediator komt al uit het Romeinse recht. Zo oud als het notariaat.

Goederen moeten worden verdeeld en toegescheiden. Dat geldt voor huizen en daarbij behorende schulden.

Een aandeel in een vennootschap behoort aan de ondernemer toe. Maar de waarde moet tussen echtgenoten worden verrekend. Als een economische gemeenschap. Dat geldt ook voor pensioenrechten die tijdens het huwelijk of geregistreerd partnerschap zijn opgebouwd. Die moeten worden verevend.

Een partnerschap beëindigen kan bij overeenkomst. Bij een huwelijk gaan we naar de rechter. De notaris maakt tegelijk het convenant en de akte van verdeling. Alles is dus in een hand. De aanwezigheid van gezag over kinderen vereist een ouderschapsplan. Ook weer een overeenkomst dus. Dat is notarieel werk ten voeten uit. We leggen u de spelregels graag uit.

Sinds 1 oktober 2012 is de fled bv invevoerd. Een DGA moet er alert op zijn dat zijn onderneming niet zomaar kan worden leeggehaald om alimentatie te betalen. Daarmee moet dus bij het berekenen van de alimantatie rekening worden gehouden. De continuiteit van het bedrijf mag niet in gevaar komen. Anders is de ondernemer privé aansprakelijk ten opzichte van zijn schuldeisers. Dat geldt voor iedere ondernemingsvorm. Oppassen dus.  Een mooie taak voor ons als notarissen om dit te begeleiden. In het nieuwe regeerakkoord wordt de notaris een uitgebreide rol bij echtscheidingen toegekend. Dat is logisch als u het hiervoorgaande leest. De notaris is immers de specialist op het gebied van familievermogensrecht, maar ook op ondernemingsrechtgebied.