Erfrecht

Bij Hermus Notaris zijn we specialist in familievermogens- en nieuw (fiscaal)-erfrecht. Dat heeft alles met elkaar te maken. Op het gebied van estateplanning, houden wij van maatwerk. Wij maken mooie producten die altijd bij u moeten passen. Pas dan zijn we tevreden. Het goede gevoel is daarbij maatgevend.

Belastingbesparen bij vererving is zeer interessant. Kijkt u eens op onze links. Als partner in estateplanning en lid van de specialistenvereniging (EPN) bieden we meerwaarde voor u. Ook Mijn Eigen Haard.nl is een site waarin we graag participeren. Dat platform staat onder leiding van onze leermeester Professor Martin Jan van Mourik. Slechts 50 kantoren mogen meedoen. Daar mogen wij ons toe rekenen.

Het erfrecht is in 2003 ingrijpend veranderd. In onze bibliotheek hebben we boeken die voor ieder raadpleegbaar zijn. Het boek Mijn Eigen Haard.nl is bij een opdracht voor estateplanningstestamenten bij ons – als partner – voorhanden. Tel uit uw winst.