Testament

Een testament is een persoonlijke zaak. Het goede gevoel is daarbij maatgevend. De mogelijkheden zijn tegenwoordig oneindig: Alles kan en alles mag sinds 2003, zelfs kinderen onterven.

Belastingbesparen

Belastingbesparen bij vererving is zeer interessant. Een testament is daarvoor de oplossing. Kijkt u eens op onze links. Als partner in estateplanning en lid van de specialistenvereniging (EPN) bieden we meerwaarde voor u. Ook MijnEigenHaard is een site waarin we graag participeren. Dat platform staat onder leiding van onze leermeester Professor Martin Jan van Mourik. Slechts 50 kantoren mogen meedoen. Daar mogen wij ons toe rekenen. Wij zijn exclusief partner voor Eindhoven en omgeving.

Een legaat voor de kleinkinderen is een “must”.

Stelt u zich eens voor: u hebt 6 kleinkinderen en geeft die bij testament elk het vrijgestelde bedrag van € 19.000 mee na uw overlijden. Dat doet opa, maar ook oma. En uw kinderen komen niets te kort. We laten het bedrag pas vrijkomen na het overlijden van uw eigen kinderen. 6 kleinkinderen: dat is 12 maal € 19.000 belastingvrij. Tel uit uw winst. Over ruim €  200.000 hoeft geen Euro erfbelasting te worden betaald! Maak snel een afspraak.

Tweetrapsmaking: geen successierecht in de eerste ronde.

Modern en steeds vaker komt voor”: de zogenaamde tweetrapsmaking. U wijst als erfgenaam uw echtgenoot aan en in de tweede trap – na haar overlijden – de kinderen. Dat betekent dat in de “eerste ronde” helemaal geen successierecht afgedragen hoeft te worden. Dat is dus anders dan nu in de wet is geregeld. Want steeds vaker wordt gehoord dat het toch onbegrijpelijk is dat er successierecht moet worden betaald als de kinderen nog even niets krijgen. De tweetrapsmaking komt u dan tegemoet. Voor deze situatie hebben we een speciaal product. U hoorde hierover bij www.trosradar.nl (op 1-3-2010). Dat leidde in Son en Breugel tot een ware “run” op testamenten. Maar altijd kijken we eerst wat het beste bij u past.

Flexibel (vermogende particulieren) testament

Het zogenaamde flexibel testament biedt u de mogelijkheden om na overlijden die keuze te maken die voor de langstlevende en de kinderen samen het meest interessant is. De langstlevende is echter altijd de baas. Die benoemen we tot executeur-afwikkelingsbewindevoerder en kan knopen doorhakken als de kinderen moeilijk doen. De vorderingen van de kinderen op de langstlevende ouder kunnen we rentedragend maken. Dat holt het vermogen van de langstlevende uit en staat dus garant voor een besparing van successierechten. Die besparing kan oplopen tot vele tienduizenden Euro’s.

Nog interessanter is de keuze te maken voor de vestiging van vruchtgebruik op bij voorbeeld de ouderlijke woning, de vakantiewoning of de aandelenportefeuille. Notaris Hermus rekent u voor, wat de effecten zullen zijn van een turboverdeling na overlijden. Het woord zegt het al: daar valt behoorlijk wat te besparen. De vermogenswinst die een kind realiseert als het huis waarin een ouder krachtens vruchtgebruik woont straks na het overlijden van de laatste verkocht wordt –  is immers belastingvrij. Als we het goed doen met een beroep op het arrest van De Hoge Raad uit 1995 en na een aantal uren rekenen vertaalt een en ander zich in een product dat de toets van de fiscus glansrijk doorstaat. Als een van de weinige notarissen voert Hermus die turbo verdeling ook werkelijk uit. Na twee overlijdens is een groot deel van het vermogen het gaat dan al gauw over enkele honderdduizenden euro’s “verdampt”.

Als maatwerk maken we ook graag een “vermogende particulierentestament”. Dat geeft u alle ruimte om met vermogen te schuiven.

U ziet: van een hobby een beroep maken loont voor u. Notaris Hermus stelt zijn expertise, opgedaan als Universitair docent aan de Vrije Universiteit in Amsterdam, gaarne aan u – als vermogende particulier en ondernemer ter beschikking. Wij maken echt “turboverdelingen!” Het voordeel lacht u toe.

Voor vermogen in het buitenland hebben we speciale oplossingen. Dat komt erg nauw. We hebben bijzondere kennis van België, Oostenrijk en Frankrijk, terwijl Spanje ook een aandachtspunt van estateplanning is. In verschillende landen worden dan speciale familievennootschappen opgericht die eigenaar worden van een vakantiehuis. De helft van de “aandelen” in handen van de kinderen brengen is een mooie start. De vennootschap is ook fiscaal transparant. U bent het vermogen niet kwijt.

Let erop, dat u als ondernemer speciale aandacht vestigt op de verkrijging van het ondernemersvermogen door de beoogde bedrijfsopvolger. Wij helpen u graag met de opstelling van een ondernemerstestament, dat nog extra interessant is indien de ondernemer een tweede relatie zou zijn aangegaan. Een zorgvuldig evenwicht tussen partner en kinderen is voor ons een belangrijk streven. Doorschuiven dus!