Schenking

Schenken doet iets overgaan van de een naar de ander. Oude wijn in nieuwe zakken. De een wordt armer de ander (eventueel slechts op papier) rijk. Ook al wilt u niet de zeggenschap kwijt of wilt u uw vermogen kunnen opmaken – dat bespaart de kinderen later toch een mooi bedrag aan belasting. De jaarlijkse belastingvrije (papieren) schenking (€  5.000) (sinds het jaar 2010) biedt uitkomst. Eenmalig kan aan een kind onder de 35 jaar een nog groter bedrag belastingvrij worden geschonken. Dat bedrag is: € 24.000 en kan zelfs (ook voor bestaande situaties) worden opgehoogd tot € 50.000 indien de schenking wordt gebruikt voor de aankoop van een woning of gebruikt wordt voor studie. Ook kan het verhoogde bedrag sinds 2011 worden gebruikt voor aflossing van een hypotheek van de kinderen of voor de betaling van een verbouwing.  Als het moment van aankoop of aflossing  in de toekomst ligt werken we met een schenking onder opschortende voorwaarde.

Tip: in 2014 kan iedereen aan iedereen € 100.000 schenken voor de aankoop van een woning, de aflossing van een hypotheek of een verbouwing. U moet wel een schenkingsaangifte doen en beroep doen op de vrijstelling! Neem ook een uitsluitingsclausule op bij de schenking. Dan komt de schenking niet toe aan de koude kant!

Papieren schenking

Als de schenking pas na het overlijden effect moet sorteren omdat het meeste geld in het huis zit opgesloten, dan is de notariële schenking op papier een uitkomst. Let u er wel op dat u jaarlijks rente (tenminste 6%) aan de kinderen betaalt. En oude (niet betaalde) rente moet u inhalen. Want anders is de schenking geen aftrekbare schuld meer in uw nalatenschap. Wel kunt u altijd de schuld uitbetalen. Bij voorbeeld als u uw huis verkoopt. Een schuld aan de kinderen loont.

Geld uitlenen aan kinderen

Geld uitlenen aan de kinderen kan nog slimmer zijn, zeker als u het niet meer nodig hebt. Laat u zich voorlichten over de mogelijkheden. De ouders zijn de beste bank, terwijl de fiscus meebetaalt. De rente is immers voor de kinderen aftrekbaar. U kunt zelfs zekerheid vragen voor de terugbetaling. Daar hebben we mooie constructies voor. En in stappen kunt u de geldlening kwijtschelden. Mooi toch. Tegen de laagste tarieven.

De  lening geeft ook een oplossing voor de zogenaamde bijleenregeling. Immers als er geld wordt geschonken, dan neemt het eigen vermogen en daardoor de hypotheekrenteaftrek af. Dat voorkomt u door geld aan de kinderen te lenen en jaarlijks daarop kwijt te schelden.

Bij Hermus Notaris achten we het een eer indien we kunnen meewerken aan een overdracht van een ouderlijke woning aan (een van) de kinderen. Vooral bij woonboerderijen, maar ook in andere gevallen kunnen mooie resultaten worden bereikt. De woning blijft in de familie. De op tafel te brengen koopprijs kan behoorlijk worden gedrukt door fiscale tegemoetkomingen. Schenkingsrecht kunnen we immers verrekenen met reeds betaalde overdrachtsbelasting en op de koopsom kan weer worden kwijtgescholden. We rekenen u die “hokus pokus” graag voor!

Weet dat er in 2010 een wijziging is ingetreden met betrekking tot de waardering van zo’n woning na een overlijden. Dat geldt ook als de woning door overdracht tijdens leven al op naam van de kinderen staat. Hier is dus een gesprek op zijn plaats! Want mochten uw ouders tijdens hun leven de woning onder voorbehoud van de rechten van gebruik en bewoning aan de kinderen hebben overgedragen, dan is sinds 2010 alsnog successierecht verschuldigd over de hele waardeaangroei sinds de overdracht. Maar daar zijn prima oplossingen voor te maken.