Gezag en voogdij

Gezag en voogdij zijn de toverwoorden  in het kader van de ontbinding van een huwelijk of een geregistreerd partnerschap.

De aanwezigheid van “gezagskinderen”, in de ruimste zin van het woord kan ertoe nopen dat tussen de gezagsdragers of voogden een ouderschapsplan moet worden overeengekomen alvorens ontvankelijk te kunnen zijn bij een echtscheiding of ontbinding van hun geregistreerd partnerschap. Die relatie strekt verder dan “uit hun relatie geboren kinderen”. Dat is dus heel verrassend. Een voogd kan niet zomaar scheiden. Het kind heeft immers ook grote belangen.

Ontbinding van een samenlevingsovereenkomst vereist ook een ouderschapsplan. Dat is bij weinigen bekend. In het belang van de kinderen wijzen wij daar op. Een notariële akte is ook afdwingbaar. Zonder naar de rechter te hoeven gaan.

Voogdij regelen voor het geval ouders komen te ontvallen is heel zinvol. Een testament helpt u daarbij.

Komt u maar eens langs. De “echtscheidingsnotaris” heeft een grote wettelijke toekomst.