Partnerschap

Een geregistreerd (bij de gemeente) partnerschap staat bijna gelijk met een huwelijk. Alleen de emotie is misschien anders. En het komt relatief veel voor. Wij horen echter vaak dat partijen toch onder de indruk zijn van het sluiten van een geregistreerd partnerschap bij de gemeente. De ambtenaar vraagt ook naar het “jawoord” en er zijn ook getuigen aanwezig. Het is maar dat u het weet!

Een partnerschap kan makkelijker (bij overeenkomst – en dus zonder de rechter) worden beëindigd dan een huwelijk. Soms wordt een huwelijk eerst omgezet in een partnerschap en vervolgens door tussenkomst van de notaris ontbonden. De minister wil van deze vluchtweg af, en stelt voor om een eenvoudiger beeindiging (in overleg) ook bij gehuwden mogelijk te maken. Dan is alles weer in evenwicht. Wij informeren u graag en werken voor alimentatieproblemen samen met de advocatuur. Dat gaat prima.