Hypotheek

Een hypotheek is een zekerheidsrecht. Een waarborg voor de bank voor een te verstrekken geldlening. Daarvoor is – net zoals bij de overdracht – een notariële akte nodig die wordt ingeschreven bij het kadaster. Bij oversluiting wordt de oude hypotheek doorgehaald. De gelden van de nieuwe lening worden door de notaris overgemaakt aan de “oude” bank. Wellicht leent u meer dan de oude financier had verstrekt. Dan houdt u geld over, dat de notaris aan u overmaakt. Let erop, dat de rente op geleende gelden die niet worden aangewend voor aankoop of verbetering van de woning – niet fiscaal aftrekbaar zijn. Het deel van die lening komt dan in Box 3 als consumptief geleende gelden.

Op de nota van afrekening ziet u welke gelden aan u toekomen (te ontvangen) en welke gelden door u worden voldaan (te betalen). Soms moet u bijbetalen omdat u net iets minder hebt gefinancierd dan de oude bank, bij voorbeeld wegens boeterente, nodig heeft. Het te betalen bedrag moet voor het passeren op de rekening van de notaris zijn bijgeschreven. Anders kan de nieuwe hypotheek niet de gewenste rang verkrijgen en werkt de nieuwe bank – en dus ook de notaris – niet mee. Helaas komen hypotheekopdrachten van de bank wel eens wat laat bij het notariskantoor binnen. Dat veroorzaakt wat stress. Wij zijn er aan gewend. Maar het is goed er rekening mee te houden. Dat geldt ook als een hypotheek moet worden afgelost.

Het komt voor dat hypotheek gelden worden aangewend om de voormalige partner “uit te kopen”. Dan is er eerst een akte van verdeling nodig!  

Voor een hogere inschrijving (u geeft meer zekerheid dan u leent) berekent Hermus Notaris geen extra kosten. Dat is mooi meegenomen.