Overdrachts akte

Overdracht komt tot stand door een leveringshandeling.

Bij onroerend goed is een notariële akte vereist die wordt ingeschreven bij het kadaster. Pas dan is de levering voltooid. De notaris zorgt ervoor, dat bestaande financieringen van de verkoper welke door hypotheek zijn gedekt, worden afgelost en de hypotheken worden doorgehaald. Dat noemt men roiement. De verkoper moet immers vrij en onbezwaard overdragen, behoudens eventuele erfdienstbaarheden, kettingbedingen en gemeentebepalingen die bij iedere levering mee overgaan. Een erfdienstbaarheid is een recht of een plicht dat aan een erf is verbonden. Door levering gaat die mee over op de nieuwe eigenaar. Bij de levering is de puzzel compleet.