Lezingen: Hermus Estateplanning Academie – Nieuwe Wet Schenk- en Erfbelasting, Huwelijkse voorwaarden en crisis

9 november 2015: De lezing van notaris Hermus voor de Sonse ondernemersvereniging OVSB vindt u hier: Huwelijkse voorwaarden als schijnzekerheid bij een economische crisis. Tip: ga samenwonen of richt een B.V. op. Onbezonnen in het huwelijksbootje stappen is gevaarlijk. Voor u en uw partner.

OVSB 2015 huwelijksvermogensrecht

29 september 2015 – De lezing voor KVB Son en Breugel met casusposities over Alfons, Beatrice en Simone in het bijzonder met betrekking tot het stiefoudergevaar en AWBZ alsmede levenstestament vindt u hier: Hermus notaris KVB 2015

3 februari 2015 – Onze EPN tips en trucs op gebied van: levenstestament, executele, AWBZ en samenleving. Klaar voor Hermus Notaris. De boeken zijn in het Dorpshuis en in onze Bibliotheekshop te koop.

Een informele bijeenkomst voor de KBO te Lieshout in het Dorpshuis. De presentatie wordt gehouden in een interview setting, ondersteund door lichtbeelden. Een preview van deze lichtbeelden ziet u hier:

Hermus notaris KBO 2015

De boeken zijn na afloop, maar ook op ons kantoor te koop. Per stuk: € 15,00. In combinatie met koffie en een adviesgesprek: € 25,00.

14 november 2014 – in onze vaste lezingenlocatie Brouwershuis Moorees te Lieshout voor het Dispuut Moorees: Familievermogensrecht 2015 (voorstel D66 en gebaseerd op het al lang door Hermus Notaris toegepaste Belgische rechtsstelsel), schenkingen en de nieuwe Erfrechtverordening 2015. Alle reden om na te denken over de familievermogensrechtelijke relaties van u en uw kinderen en voor Expats om nog snel een testament te maken – nu het nog kan – tot 17 augustus 2015 – naar Nederlands recht! Notaris Hermus ging uitgebreid in op zijn bij de politiek (zie kantoornieuws) ingediende suggesties om schrijnende probleembleemsituaties bij de afwikkeling van huwelijkse voorwaarden in faillissementen op te lossen en in de toekomst te voorkomen. De suggesties zijn door SP kamerlid Michiel van Nispen op 13-11 namelijk overgenomen en ingediend bij de Tweede Kamer.

De lezing vindt u onder de navolgende link: Hermus Notaris Moorees 2014

Bel gerust als u ook zo’n avond wil organiseren of kom – op afspraak – even meeluisteren of u dat wat lijkt.

14 juni 2014 – Hermus Notaris Moorees Tennistoernooi met een notariële quiz op het gebied van huwelijksvermogensrecht, zakenrecht, erfrecht en estateplanning. De vragen vindt u hier:

Hermus Notaris Moorees tennistoernooi – notariele quiz   Stuur uw antwoorden naar: info@notarissonenbreugel.nl en wij belonen u voor het meedenken.

In het jaar 2014 gaan we voor het huwelijksvermogensrecht.

Najaar 2014: Inloop Mini colleges Hermus Estateplanning Academie: tijdens inloopspreekuur op donderdagavond! Laagdrempeliger kan het niet.

Iedere donderdag om 19:00 in de tweede week van de maanden  oktober, november en december 2014 houdt notaris en gecertificeerd EPN Estateplanner een inloopminicollege op zijn transparante locatie midden in Son en Breugel. In de centrale hal wordt u met posters en/of diapresentatie tijdens het inloopspreekuur in een uur bijgepraat over actuele onderwerpen op het gebied van fiscale vermogensoverheveling. Een artistieke omgeving verlevendigt het geheel. Law is an art. Een greep uit de onderwerpen waaruit u mag kiezen:

- AWBZ proof testamenten en de ventieltechniek ter besparing van belasting en eigen bijdragen

-Ouders kinderen overdrachten en de belastingvrije grote schenking van € 100.000 (alleen in 2014)

- Huwelijkse voorwaarden als schijnzekerheid bij een faillissement en het vernieuwde huwelijksvermogensrecht – de flex BV als oplossing.

- Samenlevingsvormen, erven, pensioen en alimentatie

Loop eens binnen of bel ons voor zo’n minicollege op uw locatie.

Huwelijkse voorwaarden – vooral het Amsterdams model – bieden een schijnzekerheid bij economische crisis.  Daarom ontwikkelden we nieuwe modellen en zetten die af tegen een faillissement. In combinatie met het vennootschapsrecht kunnen we u een passende oplossing aanbieden die de ondernemer maar ook de echtgenoot voldoende bescherming bieden. Een eerlijke oplossing. We leggen die graag uit op kantoor op donderdagavond of tijdens ons rondtrekkend circus! Ook pensioenen en echtscheiding hebben daarbij onze aandacht. Boekt u gerust zo’n presentatie. Onze bibliotheek is er voor u. En vergeet niet de toepassing van de kracht van vruchtgebruiktestamenten vanwege de dreiging van de AWBZ!

14 juni 2014 – Hermus Notaris Moorees Tennistoernooi met een notariële quiz op het gebied van huwelijksvermogensrecht, zakenrecht, erfrecht en estateplanning. De vragen vindt u hier:

Hermus Notaris Moorees tennistoernooi – notariele quiz   Stuur uw antwoorden naar: info@notarissonenbreugel.nl en wij belonen u voor het meedenken.

26 maart – lezing Hermus Notaris voor de ondernemersvereniging LIMO: “waarom Huwelijkse voorwaarden een schijnzekerheid bieden bij een economische crisis – dus allemaal de B.V. in!” De presentatie kunt u hier downloaden. Hermus Notaris Limo 2014 . Die herhalen we op 14 juni a.s. bij het Hermus Notaris Moorees Tennistoernooi 2014 op de banen van Tennisvereniging De Raam te Lieshout. Als stersponsor van deze vereniging. Of  voor uw vereniging of serviceclub als u dat wilt

Op 15 juni 2013 vond het Hermus Notaris Moorees Tennistoernooi plaats. De zon was vol aanwezig en de presentatie stond in het kader van de kracht van de kracht van vruchtgebruik. Ook AWBZ en testamentencontstructies voor belastingbesparing kwamen aan bod: vruchtgebruik, tweetrappen en legaten kleinkinderen een mooie combinatie! Tel uit uw winst.

De presentatie van notaris Hermus (12 1/2 jaar Hermus Notaris) zoals gehouden op het symposium voorafgaand aan het Hermus Notaris Moorees tennistoernooi 2013 vindt u hier:

Hermus notaris tennistoernooi presentatie De lezing werd in geactualiseerde vorm (zie daarvoor bij actualiteiten) op 5 november herhaald voor een beleggingsclub in Lieshout.

Notarislezing 2012: Bibliotheek Son 26 januari 2012: klikt u aan voor de presentatie:  mickey mouse of vleermuismodel – samenleverstestament – tweetrappen en levenstestament  Het belang van de uitsluitingsclausule en belegging van gelden in elkaars vermogen. De tweetrapsmaking en samenlevingstestamenten. Tel uit uw winst!

Lezing Hermus Notaris powerpoint presentatie:  Bibliotheek januari 2011MijnEingenHaard.nl

Hermus Lezing

Lezingen doen we graag in de winterperiode op een koude winteravond, in principe  in oktober en in de maand januari. Als u uw situatie wilt afstemmen op komende actualiteit is dat tijdstip dus heel geschikt. Eind 2011 begin 2012 zullen naast het levenstestament de tweetrapsmaking ook het nieuwe huwelijksvermogensrecht (Mickey Mouse model versus Vleermuismodel!) aandacht krijgen. En wat denkt u van erfrecht na adoptie en vaststelling vaderschap?

De recessie heeft ook extra werk voor de notaris teweeggebracht: koopakten doorhalen bij kadaster, curatoren en bewindvoerders komen ten tonele en echtscheidingen doen hun intrede;  door de vergrijzing is steeds meer aandacht voor bewindregelingen en kantonrechters. Verkopers zijn soms in een moeilijke echtscheiding verwikkeld: de notaris al mediator. Aan ieder dossier kleeft tegenwoordig iets onverwachts. Notariaat is dus een boeiend en tijdrovend vak geworden.

Een overzicht:

19 oktober 2011: 14:00 uur KBO – De Bongerd te Breugel: Pauw en Wittemansetting – praten met de notaris. Een tweetal interviewers praat met notaris Hermus aan de hand van het boek “Mijn Eigen haard”"  over recente ontwikkelingen binnen het familievermogens- en fiscaal erfrecht. Aan de hand van tekeningen en vragen lichten we u in over diverse actuele onderwerpen. Het levenstestament, de stieffamilie, fusiegezinnen, tweetrapsmakingen, schenkingsplannen en het nieuwe huwelijksvermogensrecht van 2012. De beleggingsleer wordt hiermee geintroduceerd in Son en Breugel! (p.m. wegens drukte overdag bij notaris Hermus is deze lezing overgedragen aan zijn jongere kandidaat-notaris mevrouw mr. Renate van Velthoven maar het publiek zag toch graag een “grijze bol”!). De notaris leest graag in de avonduren!!! Kom ook eens langs bij zijn visitekaartje: expositie/galerie: ‘t Notarieel.

Bibliotheek Dommeldal te Son en Breugel: 20 januari 2011 Tweetrapsmakingen en het levenstestament. Wegens uitverkocht huis, herhaald op 17 februari.

Op 30 november 2010 was een actualiteitenmiddag georganiseerd door de KBO (Katholieke Bond van Ouderen) in Lieshout in het Dorpshuis aldaar. Het was – door de in het ED aangekondigde open bijeenkomst – een “full house” voor 150 bezoekers. De best bezochte lezing ooit. Dank voor uw vertrouwen!

KBO november 2010 (aanklikken)

Op 23 november 2010  een Pauw en Wittemanpresentatie voor: Kiwani’s in het Academisch Genootschap te Eindhoven.

Bent u geïnteresseerd? Belt u voor een afspraak! Vaak wordt gewerkt in de vorm van een Pauw en Wittemansetting.

Een tweetal interviewers gaat dan met notaris Hermus in discussie over de nieuwe wetgeving en het onderwerp Estateplanning. Tevens schuift een fiscalist aan: Marc Couteaux. Deze laatste zal de tariefstructuur in kaart brengen.

Voor grotere zalen werken we met overheadprojector en powerpoint:

De volgende thema’s komen veelal aan bod, maar u bepaalt zelf het menu.

De nieuwe tariefstructuur:

De kop is eraf, maar 90 % van veel is nog veel. Wat doen we er aan?!

Tabel 2010

Problemen bij vermogensoverdracht tijdens leven

- Vermogensoverdracht tijdens leven: bloot- eigendom en vruchtgebruik.

- Drie adders onder het gras: overdrachtbelasting, hypotheekrenteaftrek en de successiebelasting over waardeaangroei.

- Schenking op papier en de verplichte rentebetaling van 6%.

- Verhoogde tarieven van schenkbelasting (van 5 naar 10%).

- Nieuw: de verhoogde vrijstellingen voor aankoop van woning en studie. Een doodgeboren kind?

De echte oplossing: De mooie weg via testamenten. De notaris als estateplanner. Een modern testament is een must

- De wettelijke verdeling en “ventileren” maar. Het maximum: 6% samengesteld.

wettelijke-verdeling.JPG

- Het kadootje van de fiscus: kleinkinderen en opa; kleinkinderen en oma – de pastoor is op zijn retour! De notaris krijgt het druk. 19.000 Euro belasting vrij per kleinkind van opa en van oma!

- Nieuw: Te weinig liquide middelen bij vererving van de eigen woning: rentedragend uitstel van belastingbetaling of beter:

- De tweetrapsmaking ter voorkoming van belastingbetaling. Zeer populair sinds Tros Radaruitzending; maar voor de vermogende particulieren te combineren met een alternatieve optie: het vruchtgebruik.

- Kent u de kracht van vruchtgebruik?

vruchtgebruik.JPG

- De combinatietestamenten: flexibel testament en vermogende particulierentestament.

- De turboverdeling als Parel van de Estateplanning. Uw vermogen verdwijnt als sneeuw voor de zon. Aanvullend: schenken.

- De tweetrapsmaking: het naaste bloed erft het goed. Varianten op de tweetrapsmaking: het echtscheidingstestament en de meertrapsmaking naar kinderen onderling.

- Hertrouwen wat dan? Wettelijk erfrecht is beperkt houdbaar: Wilsrechten.

- Het fusiegezin – de kinderen van de laatstoverledene zijn het beste af. De oplossing: de tweetrapsmaking met “nekslag” achteraf.

- Mensen zonder kinderen: de tweetrapsmaking en de eigen fanclub. De executeur- afwikkelingsbewindvoerder.

Ongehuwd samenleven:

- Het notarieel samenlevingscontract is een “must”. Het mantelzorgcompliment.

-”stiefkinderen” bij samenlevers worden gelijk behandeld als bij gehuwden.

- Voor de bestuurders in verenigingen: anbi’s en sbbi’s.

Wat kan persé niet meer sinds 1-1-2010?

-Bovenmatige rente in testamenten: de bovenmatigheid boven 6% samengesteld wordt (fictief) belast bij overlijden van de langstlevende.

-Overdracht onder voorbehouden vruchtgebruik of gesplitste aankoop  (waardestijging tot overlijden wordt dus belast). Bestaande situaties worden niet ontzien.

- Koop met uitgestelde levering (waardestijging tot overlijden wordt dus belast); maar nu niet meer mogelijk dus.

-Ik opa-testamenten (worden belast bij overlijden kind)

-Renteloze geldlening (wordt gezien als schenking van rente van dag tot dag).

Download folder erfrecht

De nieuwe brochure over erfrecht is nu direct te downloaden door hieronder op de link te klikken.

brochure-Erfrecht-webversie2010

brochure-estate-planning.pdf